Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de FeSP-UGT Logo del portal

MESA NEGOCIADORA 12 DE DESEMBRE DE 2023

  • 4 de desembre de 2023

Benvolgudes companyes i companys:

Des de la Secció Sindical d’UGT Serveis Públics de la Universitat de València, vos informen de la convocatoria de la Mesa Negociadora, que tindrà lloc dilluns 11 de desembre de 2023 a les 9,00 h., amb el següent

ORDRE DEL DIA.

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

  1. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de selecció del PDI de la Universitat de València, referida als barems de selecció del professorat contractat.

  1. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2024.

  1. Aprovació, si escau, dels criteris per a la provisió temporal de llocs de treball en la plantilla del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis (PTGAS) de la Universitat de València.

  1. Torn obert de paraules.