Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de FeSP-UGT Logo del portal

Mesa Negociadora 13 de febrer de 2019.

  • 7 de febrer de 2019

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València data 13 de febrer de 2019.

Per indicació del vicerector Ernest Cano, us convoque a la sessió de Mesa Negociadora que tindrà lloc el 13 de febrer a les 09:30h., a la Sala de Juntes del Nivell 3 Edifici Rectorat,

 ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors acta MN 14 novembre 2018 i acta MN 21 desembre 2018.
  2. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de treball de 2018 de PDI de la Universitat de València.
  3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 1/2019 de PAS.
  4. Modificació, si escau, del calendari general de la Universitat de València per a l’any 2019.
  5. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2019.
  6. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses de la Universitat de València.
  7. Torn obert de paraules.