Logo UVDegree in LawFacultat de Dret Logo del portal

La Facultat de Dret de la Universitat de València disposa de l’oferta de postgraus oficials jurídics més àmplia i completa del Sistema Universitari Valencià. La qualitat del seu professorat i el volum d’investigació que l’acredita en àrees essencials del Dret constitueixen una garantia per cursar uns estudis com els de màster, que es caracteritzen per aportar una formació avançada i de caràcter especialitzat. Cursar estudis de Postgrau en la nostra Facultat és una inversió pel futur professional i personal dels estudiants. La Facultat de Dret ofereix en l’actualitat els següents estudis oficials de màster en la Branca de Ciències Socials i Jurídiques:

OFERTA DE MÀSTERS OFICIALS: WEBS ESPECÍFIQUES

MÀSTERS OFICIALS PRESENCIALS: 90 CRÈDITS

Màster Universitari en Advocacia (habilitant)

    

Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assessoria Mercantil, Laboral I Fiscal   

MÀSTERS OFICIALS PRESENCIALS: 60 CRÈDITS

Màster Universitari en Criminologia i Seguretat 

Màster Universitari en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics 

Màster Universitari en Estudis Internacionals i Europeus

 Màster Universitari en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat 

Màster Universitari en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional

Màster Universitari en Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible

MÀSTERS OFICIALS SEMIPRESENCIALS: 60 CRÈDITS

Màster Universitari en Dret, Empresa i Justicia

Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere 

MÀSTER OFICIAL ON-LINE: 60 CRÈDITS

Màster Universitari en Dret Constitucional