Logo UVDegree in LawFacultat de Dret Logo del portal

Faculty of Law Contact

Edificio Departamental Occidental, 4a planta
Avda. dels Tarongers s/n
46022 Valencia (Spain)

Tel:  +34 963828146
Fax: +34 963828162
E-mail: dep.dret.penal@uv.es
http://www.uv.es/dretpenal