Logo UVDegree in Social EducationFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

PERMANÈNCIA

1.- Cal aprovar un nombre de crèdits mínim per curs?

Només per als/les alumnes de 1r (és a dir, el teu primer any en la titulació), has d'aprovar un mínim de 12 crèdits.

2.- Què passa si no aprove el mínim establert?

No et podràs matricular en la mateixa titulació fins passats dos anys acadèmics.

3.- Tinc un màxim de convocatòries per aprovar una assignatura?

Sí, tens un màxim de 6 convocatòries per superar l'assignatura. Si no et presentes no esgotes convocatòria. Cada curs acadèmic té 2 convocatòries.

4.- Hi ha alguna excepció al nombre màxim de convocatòries per superar una assignatura?

No s'apliquen les 6 convocatòries en cas que te resten menys o igual al 15% dels crèdits del teu pla d'estudis per finalitzar la carrera. També en el cas de l'existència d'una causa personal justificada que pogués haver influït en el rendiment (causa de força major). Caldrà l’aprovació del degà/na.