Logo UVDegree in Social EducationFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

Les normatives de qualificacions, així com les revisions d'exàmens les pots trobar al Servei d'Estudiants:
 

  1. Normativa sobre actes de qualificacions
  2. Reglament d'impugnació de qualificacions 
  3. Normativa sobre qualificacions (cap. VI)

Hi ha cap termini perquè la nota d'un exàmen aparega en el meu expedient?

El termini per emplenar una acta per part del professor i tancar aquesta acta  és de 15 dies naturals comptats a partir de l'exàmen. Un cop tancada apareixerà al teu expedient en el termini de 24 hores (excepte problemes informàtics).
 

En el meu expedient apareix una nota equivocada Què puc fer?

Només el professor té la facultat de canviar una nota en una acta, després hauràs de dirigir-te a ell per a Secretaria  realitzar la modificació de l'acta que corresponga i poder canviar les qualificacions al teu expedient.


Què passa si no estic d'acord amb la nota després de la revisió de l'exàmen?

Es podrà impugnar la qualificació o la revisió davant el degà /na motivadament per escrit i en el termini de 7 dies hàbils comptats a partir de la publicació de les qualificacions definitives i una vegada dipositada l'acta  (a partir de la data del tancament de l'acta).