Logo UVDegree in Social EducationFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

El Practicum és una assignatura més, per tant has de matricular-te d'ella com a tal, juntament amb la resta d'assignatures el mateix dia de la matrícula. Els tràmits a seguir per a l'elecció de centre, assignació de tutors, etc. varien depenent de la titulació.

Practicum Educació Social

Com s'inícia el Practicum I i II?

El primer és emplenar la SOL•LICITUD DE PRÀCTIQUES a través de la Secretaria Virtual en el termini que s'estableix en el calendari del practicum, que sol ser a mitjan d'abril.

Després es procedeix a establir l'ordre d'elecció de centre en funció de la nota mitjana de tot l'expedient de l'alumne i, a la fi de juny, se us convoca per a l'elecció del centre. És convenient portar en el moment de l'elecció de centre diverses opcions per si els centres que t'interessen ja estan agafats pels companys/es que trien abans.

TOTS/ES ELS/LES ALUMNES HAN D'EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES INDEPENDENTMENT QUE SOL·LICITEN UN CENTRE DEL LLISTAT, AUTOPRACTICUM O RECONEIXEMENT D'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL.

Com sé els centres que s'ofereixen?

Abans del dia de l'elecció publicarem el llistat de centres en la web de la Facultat.
També penjarem un llistat en el tauló de practicum, en el vestíbul de la Facultat.

Puc proposar un centre de pràctiques que no aparega en el llistat?

Sí, durant el termini que assenyalem en la web. Has de fer la SOL•LICITUD DE PRÀCTIQUES (en Secretaria Virtual) i a més emplenar la fitxa de AUTOPRACTICUM I PRESENTAR-LA EN SECRETARIA.

Puc proposar un centre de pràctiques que ja estiga en el llistat?

Sí, però només si el centre àmplia una plaça de les quals haja oferit prèviament. Per exemple, si un centre ha oferit 2 places per al llistat, ha de signar-te un escrit en el qual es comprometen a ampliar una plaça més expréssament per a tu, amb el teu nom i cognoms. Les 2 places inicials s'oferiren el dia de l'elecció i tu tindràs la tercera plaça.

Com sabré si m'han acceptat el centre que he proposat?

A principis de juny la Comissió del Practicum es reuneix per a aprovar o no les propostes de Autopracticum i Reconeixement d'Experiència Professional. A continuació es publiquen les resolucions preses per la Comissió.

Les resolucions negatives han de triar centre el dia que es publica en el calendari per a l'assignació pública de places.


Qui serà el meu tutor o tutora de pràctiques en la facultat?

A setembre la Comissió del Practicum es reuneix i assigna els estudiants als tutors d'universitat.

Es realitza una primera reunió amb el vostre/a tutor/a perquè us notifique les instruccions acadèmiques i l'assignació realitzada.

Quan aniré a conèixer el centre de pràctiques?

A l'octubre els estudiants van al centre de pràctiques per a presentar-se i arreplegar les dades en la Fitxa de Centre per a l'elaboració del document ACORD DE PRÀCTIQUES FORMATIVES (el contracte de pràctiques). Us han d'emplenar TOTES les dades sol•licitades (imprescindible el tutor designat en el centre i el seu nombre de DNI) i lliurar-la en la Secretaria de la Facultat. Una vegada lliurada la fitxa, des de Secretaria es remet a ADEIT perquè ens envien el contracte, per tant la fitxa inicial NO HA DE CONFONDRE'S amb el contracte de pràctiques.

On arreplegue el contracte de pràctiques?

Serà el tutor de la Facultat el que t'ho faça arribar i tu hauràs d'encarregar-te d'arreplegar les signatures.

El contracte té 5 còpies: l'exemplar de ADEIT i el dels serveis administratius de la Universitat els han de lliurar en secretaria. Les altres tres còpies has de fer-les arribar al centre de pràctiques, al tutor d'universitat i la tercera serà per a tu.

Puc canviar el centre escollit?

No, llevat que hages tingut alguna incidència greu. En aquest cas, hauràs de passar-te per la secretaria i una vegada confirmada la gravetat del problema, triaries centre d'entre els quals queden lliures. El tutor d'universitat pot canviar segons el centre triat. Novament hauries de realitzar els passos previs anteriorment assenyalats: arreplegar la fitxa inicial per a contracte, lliurar-la en secretaria i encarregar-te dels tràmits una vegada hages arreplegat el contracte.

 

Practicum Pedagogia

El practicum de Pedagogia ho gestiona ADEIT.

Des del ADEIT et convocaran a una reunió on triaràs centre al llarg del mes de juliol. ADEIT a partir d'aqueix moment gestionarà les teues pràctiques.

Per a contactar amb ADEIT:

e-mail : practicas@adeit.uv.es
telèfon: 96 205 79 72
web: http://www.adeituv.es/