Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Burjassot Logo del portal

Oferim espais docents als membres de la Universitat de València, per al desenvolupament d’activitats acadèmiques i no acadèmiques.

En el cas de no estar vinculat a la Universitat de València, cal realitzar la sol·licitud de cessió temporal d'espais i no aquesta.

* Omplir tots els camps obligatoris.

Dades personals

* Cognoms i Nom:

Vinculació amb la UV
Sí / Perfil:

* Centre/Departament/Servei:

* Telèfon:

* E-mail:

Dades de l'Activitat

* Tipus d'Activitat:

* Nom de l'Activitat:

Dades de l'aula

L'aula triada i l'edifici només es trindrà en compte a efectes de preferència.

Capacitat de l'aula sol·licitada:

Aula/es:

Edifici:

Tipus d'aula:

Dates i Horaris

En el cas de necessitar mès d'un dia, especificar al camp d'observacions.

Dia:

Hora d'Inici: Hora de fi:

Observacions

Especificar requerimients del curs, ex.: necesitat vídeo

- En cas de no realitzar l'activitat recordeu cancel·lar la reserva.

"La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenim habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Més información https://www.uv.es "política de privacitat".