Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Burjassot Logo del portal

El model de finançament dels laboratoris docents s'aplica als centres que disposen de
laboratoris docents per a la realització de pràctiques de l’alumnat, recerques, etc.
El model distribueix una quantitat pressupostada que es destina a cobrir les despeses
d'equipament d'aquests laboratoris.
El model es basa en el nombre d’ETCs (Estudiants a Temps Complet) de cada centre
ponderat amb l’experimentalitat de les titulacions impartides en cada centre.
Accedint a la web del Servei d'Anàlisi i Planificació [SAP] obtindrem:
Distribució de  2023