Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Burjassot Logo del portal

L'Estatut de la Universitat en el seu article 46, punt 2, apartat b) estableix "la mesa de campus, que és l'òrgan de coordinació i de la qual formaran part, almenys, els degans, les deganes, els directors i les directores del centres, així com, amb veu, els administradors i les administradores dels centres, els directors i les directores de les biblioteques i el o la cap de la unitat de gestió"
Composició:

  • F. Química:

Adela de los Reyes Mauri Aucejo
Javier Romero Alcalá

  • F. Matemàtiques:

J. Salvador Moll Cebolla
Pepa Perelló Olmos

  • F. Farmàcia:

Hortensia Rico Vidal
Vicente Cacho Lucas

  • F. Biològiques:

M. Carmen Bañó Aracil 
Ramón Bonet Moreno

  • F. Física:

Jordi Vidal Perona 
Mª Ángeles Sáez Miralles

  • ETSE:

José Rafael Magdalena Benedicto (Director Coordinador de Campus)
Constantino Gil Grau

  • Biblioteca de Ciències:

Isabel Fabra Belenguer

  • Cap Unitat de Gestió:

Mª Isabel Téllez Plaza