Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Burjassot Logo del portal

Assegurança de la Universitat de València

Subscrita amb Caser Seguros. (Tot Risc de Danys Materials)

Per a veure les condicions  i les cobertures de les diferents assegurançes subscrites per la Universitat de València, consulta la pàgina de Gerència

La pòlissa atorga cobertura als béns patrimoni de la Universitat que siguen robats o patisquen danys per qualsevol de les causes determinades en el mateix.

La franquícia és de 900 € per tant sobre el valor actualitzat del béns es descomptarà aquesta quantitat.

*Únicament tindran cobertura els béns que es troben en dependències de la Universitat o els quals temporalment hagen estat desplaçats per a la seua reparació o manteniment.

Tramitació

Haurien d'emplenar-se les dades del formulari i enviar tota la documentació adicional a la Unitat de Gestió de Campus per Valisa electrònica - Grup: Tramitació assegurança.

Formulari:

Cognoms i nom:

Telèfon:

E-mail:

Dades del sinistre:

Centre/Departament/Servei afectat:

Data i hora del sinistre:

Descripció dels fets:

Relació de material furtat/robat:

Danys ocasionats :

Valoració econòmica:

Recordatori:

Una vegada enviat aquest formulari, en el cas de robatori, hauran de presentar la denúncia, còpia de la/les factura/es del bé i còpia de l'inventari del bé. En el cas de danys, a més es presentarà còpia de pressupost econòmic de reparació.També pot resultar d'utilitat fer fotografies dels danys.