University of Valencia logo Logo del portal

  • IHMC

CARMEL FERRAGUD A LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

  • April 11st, 2019
Carmel Ferragud

Carmel Ferragud, investigador de l'Institut, es troba en aquests moments realitzant una estada a Cagliari (Sardenya) en el marc del programa Visiting Professor/Scientist, invitat pel departament de Lettere, Lingue e Beni Culturali de la Università degli Studi di Cagliari. En aquest programa ha impartit dos seminaris en els quals ha explicat com ha fet per construir un discurs historiogràfic a partir d'un us de fonts arxivístiques i literàries molt variades. Amb exemples trets de les seues publicacions, ha anat suggerint temes, alhora que mostrava com s'han de manejar i interpretar aquestes fonts i els problemes que això comporta. En definitiva, ha fet un plantejament metodològic i heurístic, alhora que ha pogut explicar alguns dels aspectes clau relacionats amb la història social de la medicina.

Com veureu a les fotografies, no s'ha estat de subratllar les aportacions de figures clau per a la història de la medicina a Europa, alguns ben vinculats a la Universitat de València i el nostre Institut. També Josep Rodrigo Pertegàs, personatge benvolgut i estimat per als historiadors de la medicina, i que tant s'ha fet per donar a conèixer des de l'Institut López Piñero, ha format part de la presentació general de les fonts.

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy