Desenvolupen un mètode in vitro molt sensible per a detectar un fong oportunista que provoca una pneumònia greu

  • Scientific Culture and Innovation Unit
  • September 1st, 2020
 
(D’esquerra a dreta) Nicole Stephanía Pesantes Sáenz, Andrés Moya i Susana Ruiz.
(D’esquerra a dreta) Nicole Stephanía Pesantes Sáenz, Andrés Moya i Susana Ruiz.

Personal investigador de la Universitat de València (UV) i de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat València (FISABIO), entre d’altres institucions, han desenvolupat un mètode in vitro molt sensible i ràpid per al diagnòstic de la infecció per Pneumocystis jirovecii, un fong que provoca una pneumònia greu. El sistema ha sigut inventat per Andrés Moya, catedràtic de Genètica de la UV i investigador de l’àrea de Genòmica i Salut de FISABIO; Susana Ruiz i Nicole Stephanía Pesants Sáenz.

Pneumocystis jirovecii és un dels fongs oportunistes (aquells microorganismes que s’aprofiten d’un sistema immune afeblit) més importants, causant d’una pneumònia greu amb una alta taxa de mortalitat. El nou sistema consisteix en un kit que conté els reactius necessaris per a detectar el patogen mitjançant PCR en temps real.

Actualment, el mètode més utilitzat en laboratori per a trobar aquesta pneumònia és la tècnica de PCR niada. No obstant això, com ressalta Andrés Moya, “l’obertura dels tubs entre les dues rondes de PCR augmenta la possibilitat de contaminació i així també la de falsos positius. A més, l’obtenció d’un resultat fiable pot demorar-se entre huit i deu hores. Per aquesta raó, una PCR de cicle únic és preferible a una PCR niada en laboratoris, particularment clínics”.

“Una PCR a temps real –afig el professor Moya– aplicada a extractes procedents de mostres clíniques permet l’obtenció d’un resultat molt més ràpid (entre una i dues hores) i fiable, ja que la possibilitat de contaminació es redueix. D’altra banda, aquesta tècnica permet la quantificació del patogen. Una PCR a temps real, a més, és més sensible que una convencional”.

Per a desenvolupar aquest mètode, en el qual també han participat el Servei Andalús de Salut, la Universitat de Xile i el Centre d’Investigació i d’Estudis Avançats de l’Institut Politècnic Nacional (CINVESTAV, Mèxic), l’equip de recerca va utilitzar 54 teixits pulmonars obtinguts d’autòpsies de lactants morts per mort sobtada a Xile.

La pneumònia que causa el fong Pneumocystis jirovecii representa un greu problema, principalment en pacients immunodeprimits infectats per VIH. A més, també juga un paper important en la patogènia de la MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), que és la quarta causa de mortalitat en el món; i també en la síndrome de destret respiratori neonatal, principal causa de morbimortalitat en xiquets prematurs.

Aquest sistema de detecció ha sigut registrat recentment en l’Oficina Espanyola de Patents i Marques sota la titularitat de la Fundació FISABIO (que posseeix el 55% de la mateixa), la Universitat de València, el Servei Andalús de Salut, la Universitat de Xile i el Centre d’Investigació i d’Estudis Avançats de l’Institut Politècnic Nacional (Ciutat de Mèxic).

“Bona part d’aquestes institucions –ressalta Andrés Moya– formaven part de la Xarxa Iberoamericana CYTED per a l’estudi de Pneumocystis, comptant amb experts tant en la clínica com en la investigació bàsica i mètodes de detecció del patogen, i gaudint d’una excel·lent coordinació. Ha sigut un llarg periple que ha arribat a bon port perquè ara comptem amb un procediment molt fiable per a la ràpida detecció del fong, amb unes evidents implicacions clíniques, particularment en països llatinoamericans”.