Territory and SocietyUniversitat de València Logo del portal

El projecte proposa el disseny d'un mètode mixt que conjumine els canals educatius tradicionals amb l'ús lliure de xarxes socials pròximes als grups d'edat objectiu.

Per fer-ho, tant per al disseny de la metodologia com per a la seua posada en pràctica, s'ha de comptar amb la participació dels principals centres d'educació secundària dels municipis de Sagunt i Canet. A cada centre educatiu hi ha d'haver un professor responsable del tema que, a més, l'integre en el programa docent de la seua assignatura com a tasca a realitzar. Seria interessant integrar-lo en assignatures relacionades amb el medi ambient (geografia, geologia, biologia, ciències naturals, coneixement del medi, etc.).

A fi de formar el professorat de secundària que desitge participar en el projecte, el CEFIRE de Sagunt ha ofert un taller de formació titulat “Coneixent la desembocadura del riu Palància. Formació mediambiental col·laborativa des de les aules”. http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&aneu=10447771&usuari=formacion

L'Associació Ecologista Agró organitzarà periòdicament excursions pel riu amb campanyes educatives temàtiques: els éssers vius del riu (recorreguts botànics i zoològics), la geomorfologia del riu (reconeixement de les parts del ventall al·luvial), l'ocupació antròpica del riu, etc., per tal de facilitar als alumnes el coneixement del mitjà.