17 de setembre de 2014
 

Assumptes Propis.

 

Publicada en el BOE la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, per la qual es dóna una nova redacció a l'article 48 lletra K sobre assumptes particulars i es concedeix un dia més per aquest concepte, passant de 4 a 5. (pag 31 de la Llei)
 
A la UVEG, per tant, passem dels 5 dies actuals, 4 de l'EBEP més 1 compensatori per dissabtes festius, a 6 dies, 5 per l'EBEP i 1 per compensació de dissabtes en festiu.
 

16 de setembre de 2014
 

Abonament del dies meritats paga extra 2012. (DOCGV)

 
 
 

15 de setembre de 2014
 

La carrera professional del personal públic serà efectiva el pròxim any

 
La comissió de seguiment de l'acord de 23 d'octubre de 2013,formada per CCOO, CSIF i UGT, ha arribat a un acord perquè s'implemente la carrera professional també per al personal del Consell.
 
L'acord modifica els percentatges a aplicar, mantenint la seua implantació total en tres anys (2015-2017) i aclarint de forma definitiva les quanties. El compromís de l'Administració és convocar en la setmana vinent la Mesa General perquè aprove la modificació que haurà de ser plantejada per a la seua ratificació al Consell.
 
 

15 de setembre de 2014
 

Mesa Sectorial d'Universitats

 
 
- Anàlisi de les aportacions al projecte de RD d'acreditació del professorat. 
- Anàlisi de les aportacions a la proposta de concursos de trasllat del PDI funcionari.
 

La Plataforma En Defensa De La Universitat Pública davant l’ obertura del curs 2014-15

 
Igual com l’anterior, aquest curs comença a la Universitat en un escenari devastat per les polítiques nefastes que el govern espanyol i el de la Generalitat han imposat en els últims anys. Comencem, per tant, el curs 2014-2015 posant una vegada més fil a l’agulla de les mobilitzacions en defensa d’una Universitat pública de qualitat i ara tenim una nova ocasió de manifestar-nos davant els responsables d’aquestes polítiques.
 
Seguim amb un finançament absolutament injust i insuficient de les universitats públiques que provoca efectes col·laterals tan nefastos com:
 
  • L’increment de les taxes de matrícula
  • Una taxa de reposició de personal ridícula (10% per al PDI; 0% per al PAS), 
  • L’incompliment de l’acord sobre la carrera professional
 
Les modificacions legislatives que pretén imposar el Ministeri d’Educació, sense cap voluntat de consens amb sindicats, estudiantat i Universitats, amenacen amb introduir major regressivitat en la Universitat pública.
 

 

Està la universitat a la vora del precipici?

Francisco García, secretari general de la Federació d'Ensenyament de CCOO, reflexiona sobre els problemes de la universitat i les últimes declaracions del Ministeri d'Educació, que amenaça amb substituir beques per préstecs bancaris
 
 
El número de juny-juliol de TE analitza els reptes de la universitat espanyola que s'acosta al precipici davant la falta de finançament suficient i reformes adequades i la pèrdua d'equitat derivada de la pujada de les taxes i l'enduriment en l'accés a les beques . A més, entrevista a M ª Eugenia Sánchez, mestra de Sevilla; explica com programar amb Scratch a l'aula; i reflexiona sobre el dret a l'educació i la nostra esperança en una vida millor. 
 
T.E: Descarrega't el número 346 i accedeix a aquests i a molts més continguts. 
 
 

25 de juliol de 2014
 

Reclamació dies de vacances per antiguitat.

 
Després d'haver presentat a la Mesa Negociadora la proposta de recuperació dels dies de vacances, que ens van ser retallats pel decret 20/2012, iniciem la fase de reclamacions individuals d'aquest dret després de manifestar el Consell de Direcció el seu desacord.
 
 
Si desitges sumar-te a aquesta iniciativa pots descarregar-te el model ací:
 
 
 

 
23 de juliol de 2014
 

Mesa Negociadora  dia 22 de juliol de 2014

 
Mesa Negociadora que tindrà lloc el dia 22 de juliol de 2014, per a tractar el següent,
 
ORDRE DEL DIA
 
  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior.
 
  1. Proposta d’oferta pública de col·locació referida al Personal d’Administració i Serveis per l’any 2014
 
  1. Dies addicionals de vacances
 
  1. Torn obert de paraules.
 

17 de juliol de 2014

 

La docència quedarà en un segon pla per ser professor universitari, segons l'esborrany del Reial decret d'Acreditació.

 
El nou accés a la professió docent que planteja el Ministeri d'Educació no solament no esmena els actuals problemes del sistema d'acreditació sinó que, a més, és contrari als principis arreplegats en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en el seu article 20.2 en relació a l'avaluació de l'acompliment (transparència, objectivitat, imparcialitat, no discriminació). La proposta ministerial és menys objectiva, transparent i imparcial que l'actual i continua menysvalorant l'activitat docent.
 
CCOO denuncia que dificultarà encara més l'obtenció de l'acreditació que permet al professorat accedir a la universitat i fracassa en l'intent d'equilibrar qualitat i quantitat de mèrits.
 
 

 
8 de juliol de 2014

 

CCOO ha proposat una modificació del barem de contractació d’Ajudants Doctors.

 
CCOO ha proposat una modificació del barem de contractació d’Ajudants Doctors per tal d’evitar la discriminació que venien patint les persones amb carrera universitària prèvia a la Universitat de València (Ajudants, Associats i PIF, fonamentalment). L’article 50 de la LOU estableix que s’ha de considerar com a mèrit preferent per a l’accés a les places d’Ajudant Doctor les estades a Universitats o centres d’investigació de reconegut prestigi distints a la Universitat convocant.
 

4 de juliol de 2014
 

CCOO sol·licita als rectors de les universitats públiques valencianes, la promoció de la negociació de un nou conveni col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques del País València.

 

CCOO sol·licita, en un escrit dirigit als rectors de les universitats públiques del País Valencià, la promoció d'un nou conveni col·lectiu per al personal laboral de les universitats valencianes que substituïsca al vigent, que data de 1997 i que solament era per al PAS, i que regule les condicions de treball del personal laboral, tant del PAS com del PDI laboral , que han anat sorgint i evolucionant en aquests 17 últims anys.
 
 
 

 
26 de juny de 2014
 

Ofensiva penal contra el dret de vaga

 
L'atac al sindicalisme i l'ofensiva penal contra el dret de vaga té tots els ingredients d'una acció coordinada, amb instruccions des de la fiscalia, en un context d'acusada involució en determinats sectors de la judicatura.
llegir

Les universitats públiques perden més de 8.000 empleats en dos anys

 
El sindicat defensarà amb la mobilització i en els tribunals els drets del PAS i del PDI
El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques confirma la pèrdua de 5.669 docents i investigadors (PDI) i 2.455 membres de personal d'administració i serveis (PAS).
 
"CCOO exigeix l'eliminació de la limitació imposada per la taxa de reposició"
 
Durant els dos últims anys, les retallades en les universitats públiques s'han portat per davant 8.124 ocupacions, segons les dades del Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques elaborat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, publicat dilluns passat.
                                 llegir mes
 
 

17 de juny de 2014
 

CCOO sol·licita a la Presidenta de la Mesa Negociadora, per al seu debat, la proposta de recuperació dels dies de vacances i dies addicionals que ens van ser retallats pel decret 20/2012 .

 

 
16 de juny de 2014
 

Esborrany de l'avantprojecte, del Consell, de Decret que aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. 

 

 
10 de juny de 2014
 
 
Ahir la Mesa General de Negociació dels empleats públics valencians va assolir l’acord definitiu que possibilitarà el cobrament de la part reportada de la paga extraordinària de desembre de 2012 en la nòmina de gener del 2015.
 
L’acord, subscrit per les organitzacions sindicals UGTPV, CSIF, FSES i CCOOPV és fruit de la constant pressió mantinguda enfront del Govern valencià i evita la judicialització massiva d’un assumpte sobre el qual ja hi ha nombroses sentències favorables guanyades pels nostres serveis jurídics.
 
I, a més, dóna cobertura a aquells companys i companyes que, en el seu moment, van realitzar una reclamació però no van interposar recurs contenciós administratiu per la qual cosa l’Acord en Mesa de Negociació era la seua única possibilitat de recuperació de la quantitat no cobrada.
 
L’Acord  és d’aplicació a la totalitat del personal docent i no docent de la Generalitat Valenciana (funcionari, estatutari i laboral) i es farà extensiu al personal d’universitats i ensenyament concertat.
 
 

4 de juny de 2014
 

CCOO denuncia que el Ministeri d'Educació torna a intentar limitar el dret a cotitzar dels becaris universitaris.

 
El Ministeri d'Educació, extralimitant-se en les seues competències, està impulsant per segona vegada un Reial decret que afecta a matèria de Seguretat Social i pretén excloure a una part dels becaris universitaris del dret a cotitzar aconseguit en la reforma de Seguretat Social de 2011. L'anterior intent per limitar aquest dret va ser impugnat per CCOO davant el Tribunal Suprem i anul·lat per aquest, per la qual cosa el sindicat exigeix al Govern que respecte aquest nou dret nascut de l'acord entre sindicats i empresaris.
 

28 de maig de 2014

Per un model social d'Universitat

 
Aquest Informe 94, "Per un model social d'Universitat. Enfront de les propostes neoliberals de mercantilització", resumeix els resultats del debat sobre un nou model d'Universitat, celebrat en el marc de les Trobades sobre Ciència i Innovació (ECI) organitzats per l'Àrea de Ciència i Tecnologia de la Fundació 1º de Maig de CCOO.
  

26 de maig de 2014
 

Nota de premsa de l'àrea pública.

 
El Secretari Autonòmic de la Funció Pública, ha traslladat als sindicats que la Mesa  General serà convocada aquesta mateixa setmana, divendres que ve dia 30, a fi de tancar un acord per a la devolució de la part de l'extraordinària, indegudament confiscada.
 
CCOO demana que s'abone amb la major celeritat possible.

14 de maig de 2014
 

CCOO INFORMA: "Cal una investigació participativa per a evitar els accidents laborals a la universitat"

 
Han passat tres mesos des de l’accident laboral que li va costar la vida a un company que desenvolupava treballs de manteniment al campus de Burjassot i la Universitat de València encara no ha donat resposta a les demandes que CCOO va plantejar el mateix dia de l’accident per tal de realitzar una investigació interna d’aquest fet.
 
Reiteradament hem demanat al Rectorat que havia d’obrir-se un procés intern d’investigació de l‘accident, amb participació sindical, per tal d’aclarir els fets que varen conduir a la mort d’un treballador i sobretot per a establir les mesures preventives que hauran d’aplicar-se en el futur

 
 
 
 
 
 
 Afilia't
 
 10 raons per afiliar-te
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acords UVEG
 
Annex de l'acord de condicions de treball per al PAS , aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2008.
 
Acord de promoció interna vinculat a l'oferta de col·locació 2011.
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
 
 Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades 
 
 
 Informe diagnostic PAS
 
 
 
 
 Mesa Negociadora
 
 
 Ecobutlletí