25N Día Internacional per l'eradicació de la violència contra les dones.

 
Totes les seccions sindicals de la Universitat de València convoquem a tot el personal de la Universitat de València a una CONCENTRACIÓ SILENCIOSA a les 12 hores a LA PORTA PRINCIPAL del Rectorat de la Universitat de València CONTRA TOTES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.
 
 
MANIFESTACIÓ a València a les 19.30 hores des del Parterre amb el lema “Contra totes les violències masclistes”
 
 

25 novembre de 2015

 

Concurs de mèrits, grup C - subgrup C1, Caps Unitat de Gestió

 
Resolució de 23 de novembre de 2015, per la qual es convoca concurs de mèrits, grup C (subgrup C1), Caps d'Unitat de Gestió, escala administrativa d'administració general.
 
 
 

18 de novembre de 2015
 

Recollida de signatures per la Carrera Professional del PAS

 
Les seccions sindicals de CCOO, UGT i STEPV-Iv estem impulsant  una sèrie de mobilitzacions per a exigir la inclusió d'una partida en  els pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2016, per a pagar la  carrera professional del PAS de les Universitats Públiques.
 
Model per a la recollida de signatures. Podeu descarregar-ho i una vegada tingueu les signatures, enviar-ho per fax al 96 386 40 11
 
  Model
 
CONCENTRACIÓ EL DILLUNS 30 DE NOVEMBRE,
TOTES I TOTS EN RECTORAT
PER LA DIGNITAT DEL PAS!!
 

16 de novembre de 2015
 

Els sindicats de la UVEG sol·licitem la dotació pressupostària per a la implantació de la carrera professional al PAS de les Universitats Públiques valencianes.

 
Presentació al Registre de  la Conselleria d'Educació
clic per ampliar
Les seccions sindicals de la Universitat de València, hem presentat, avui 18 de novembre, en els diferents registres d'entrada un escrit dirigit a:
 
el Rector de la UVEG (veure adjunt),
• al President de la Generalitat,
• als diversos grups parlamentaris amb representació en les Corts Valencianes,
• al Conseller d'Educació
• i a la Directora General d'Universitats,
en el qual denunciem l'exclusió de la Carrera Professional, als pressupostos de la Generalitat per 2016, al Personal d'Administració i Serveis de les Universitats públiques valencianes.
 
Això suposa un tracte discriminatori del PAS de les Universitats Públiques respecte del personal d'altres administracions, per la qual cosa sol·licitem es consigni la dotació pressupostària necessària per fer front a aquest concepte retributiu reconegut en la La Llei 10/2010, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que desenvolupa l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ambdues d'aplicació directa tant al Personal d'Administració i Serveis de les Universitats Públiques Valencianes com al de l'Administració de la Generalitat, estableix un nou sistema retributiu en el qual s'afegeix l'anomenat Complement de Carrera Administrativa, destinat a retribuir la progressió aconseguida pel personal dins del sistema de carrera horitzontal establert
 
Escrit
 
 

 
16 de novembre de 2015
 

Mesa negociadora 23 de novembre de 2015

 
ORDRE DEL DIA
 
 
2) Oferta Pública d’Ocupació PAS 2015 (Apovat amb els vots de CCOO, STE i UGT; Abstenció de CGT)
 
3) Torn obert de paraules
 

 
novembre de 2015
 

Procés de reestructuració PAS

 
 
 

6 de novembre de 2015
 

PGE 2016 i Situació econòmica d'Espanya

 
El Gabinet Econòmic confederal de CCOO ha editat el número 3 de la seva publicació periòdica "En Clave de Economia".
 
La publicació analitza detalladament l'apartat d'ingressos dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2016 (previsió per 2016, evolució recent, estructura d'ingressos, evolució per fonts i figures tributàries, efectes de la reforma fiscal) i formula les propostes de Comissions Obreres en matèria d'ingressos públics.
 
També s'analitzen les principals polítiques de despesa, posant el focus en les més rellevants des del punt de vista pressupostari i lligades al desenvolupament econòmic (inversió pública, recerca, desenvolupament i innovació, infraestructures, indústria) i als drets socials i econòmics (habitatge, sanitat, educació)
 
Pel seu elevat pes dins dels Pressupostos i per la seva especial rellevància de les polítiques de pensions i ocupació/desocupació en el context actual, mereixen un apartat específic l'anàlisi dels pressupostos d'ingressos i despeses de la Seguretat Social i del Servei Estatal d'Ocupació Pública.
 
 

CCOO i UGT insten al Govern a millorar el SMI fins a arribar als 800 euros

 
Davant la proximitat del període d'actualització del SMI, sindicals de CCOO i UGT han enviat una carta a la Ministra d'Ocupació en la qual insten al govern a impulsar la millora del SMI de manera que s'apropi al 60% del salari mitjà net, tal com recomana la Carta Social Europea subscrita per Espanya. D'aquesta forma, ambdues organitzacions demanden una pujada del 11% en 2016 per arribar als 720 euros, i un altre augment del 11% en 2017 fins als 800 euros.
 

27 d'octubre de 2015
 

Informe: Una retallada de 50.000 milions

 
CCOO ha elaborat un interessant informe (PDF) sobre l'evolució de la despesa pública entre els anys 2009 i 2014, els anys més durs de l'austeritat i les dades que aquí apareixen ofereixen una completa radiografia del que han estat les retallades en aquests últims anys. 
 
La principal conclusió és que la despesa pública es va retallar en 50.000 milions d'euros entre 2009 i 2014. CCOO denuncia que aquest alt volum de retallades es duc a terme mitjançant "unes polítiques d'austeritat basades a quadrar les xifres sense atendre les conseqüències socials que comporten".
 
 
 
 
 
 

 
19 d'octubre de 2015

 

Mesa Negociadora 23 d'octubre de 2015

 
ORDRE DEL DIA
 
1)  Modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de la Universitat de València.
 
 
(Aprovada amb els vots de CCOO, STE i UGT després de la introducció del paràgraf primer)
 
1.2 - Annex 2_RLT (Model de Plantilla de Centres)
 
 
1.4 - Mod-RLT-1-2015 ( memòria econòmica)

    (Aprovat amb els vots de CCOO, STE  i UGT
 
3) Torn obert de paraules
 
 

19 d'octubre de 2012
 

Publicat el decret per a la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012

 
 

16 d'octubre de 2015
 

CCOO PV anima a participar en els actes per a l'Eradicació de la Pobresa

 
“Les persones primer, exigim governs responsables amb els drets humans!”
 
El pròxim dissabte 17 d'octubre se celebraran arreu del País Valencià diverses manifestacions i concentracions contra la pobresa amb motiu del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa.
 
La Plataforma Pobresa Zero ha convocat diverses mobilitzacions arreu del País Valencià del 13 al 17 d'octubre amb motiu de la setmana contra la pobresa,  que culminaran amb la celebració del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa el dissabte 17 d'octubre.
 
Dissabte, 17 d'octubre a les 18.00 h MANIFESTACIÓ des de la plaça d'Alfons el Mangànim de València, en direcció a la plaça de la Mare de Déu de València
 

II Congrés 'Treball, Economia i Societat'

 
 
La Fundació 1º de Maig, en col·laboració amb l'European Trade Unió  Institute i diverses universitats, ha convocat per als dies 22 i 23 d'octubre de 2015 el segon Congrés "Treballe, Economia i Societat" sota el lema "Crisi i desigualtat: Alternatives sindicals".
 
 

1 d’octubre de 2015
 

STOP A l'AVARÍCIA EMPRESARIAL

7 d'octubre, Jornada Mundial del Treball Decent

 
Aquest any la Jornada Mundial del Treball Decent, que celebrem el 7 d'octubre, es desenvolupa sota el lema: “Stop a l'avarícia empresarial. Precarietat i baixos salaris és igual a més desigualtat i més pobresa”. El moviment sindical internacional denúncia, en aquesta convocatòria, la permissivitat dels governs davant els abusos empresarials que busquen aconseguir beneficis ràpids, a costa dels drets laborals i socials. D'aquesta forma s'estan configurant comprats de treball cada vegada més desregulats, on campan la precarietat i els baixos salaris, i, com a conseqüència, s'estan disparant els nivells de desigualtat i pobresa.
 
Al nostre país, exemple d'una malentesa austeritat impulsada en l'eurozona com a recepta per sortir de la crisi, ha estat el propi Govern, a través d'una reforma del mercat de treball imposada, el que ha desequilibrat les relacions laborals en favor dels empresaris i el que ha degradat les condicions de treball.
Documentació associada
 
 
 
 
 

21 de setembre de 2015
 

Informació  Mesa Negociadora del 18 de setembre

 
En la Mesa Negociadora del 18 de setembre de 2015 es va acordar l'aplicació del Reial decret 10/2015 pel qual es podran gaudir els dies addicionals d'assumptes propis i addicionals de vacances per antiguitat. Aquests seran efectius a partir del 29 de setembre data del Consell de Govern de la Universitat de València . 
 
Totes aquestes modificacions seran reflectides en un nou Calendari Marc de la Universitat que també inclourà a proposta de CCOO UVEG afegir 1 dia més per cadascun dels dies festius en la UV que coincidisquen en dissabtes, fora dels torns vacacionals de Nadal i Setmana Santa. D'aquesta forma recuperem drets recollits en el nostre Calendari marque anterior al decret de retallades del 2012.
 
Aquests dies podran ser gaudits fins avui del 29 de febrer de 2016.
 
 
 

 
 Real Decreto-ley 10/2015, d'11 de setembre (BOE 12-09-15) pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia.
 
 
CCOO Informa Real Decreto-ley 10/2015 sobre l'abonament de la paga extra de 2012 i els dies addicionals de vacances i assumptes propis.
 

1 de setembre de 2015
 

La proposta de Pressupostos Generals de l'Estat consolida la pobresa educativa a l'escola pública

 
CCOO denuncia que les mesures són electoralistes.
 
S'oblida, a més, de les persones més necessitades i pitjor tractades pels quatre anys de dures retallades imposades pel nou model econòmic del PP. No serveixen ni per a combatre l'atur, ni la pobresa ni la desigualtat social creixent en la societat espanyola.
 
Per a CCOO, no és suficient la recuperació del 100% de la taxa de reposició d'efectius, sinó que és necessari engegar un pla d'ocupació per a recuperar els llocs de treball perduts en els últims quatre anys.   llegir més
 

29 de juliol de 2015
 

CCOO demana desempantanegar el conflicte que paralitza la carrera del professorat universitari

 
Sol·licita una reunió urgent al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
 
El problema sorgeix per una incorrecta interpretació de les restriccions imposades per la taxa de reposició. Aquest instrument, destinat a limitar la incorporació de nou personal en els organismes públics, s'estableix en el marc de l'oferta de noves places, i no hauria d'afectar a les de promoció interna de les universitats, com entén erròniament el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.  llegir més
 
 

Especial T.E.: Pensions de jubilació del règim de classes passives
 
EN UNA DECISIÓ ARBITRÀRIA I INJUSTIFICADA, el Govern anterior va establir en l'article 20 del Reial decret Llei 13/2010 que els nous funcionaris que hagen ingressat o ingressen amb posterioritat a l'1 de gener de 2011 ja no s'inclouran en el Règim de Classes Passives (RCP), sinó en el Règim General de la Seguretat Social (RGSS), per la qual cosa tota la normativa que regula les seues pensions és diferent de l'expressada breument en aquestes pàgines. Aquests nous funcionaris, almenys de moment, seguiran en MUFACE, que els seguirà donant els mateixos serveis que ve prestant fins al moment als funcionaris més antics.
 
 
 
 
 
 

 
La CRUE presenta l’informe La Universidad Española en cifras. 2013/2014"
 
Els rectors de les universitats españoles denuncien que l’import de les beques universitàries ha retrocedit a nivells de 2004, i recorden que Espanya és el quart país europeu amb matrícules més altes.  
 
L'informe incorpora, en aquells apartats en els quals la informació disponible ho permet, el contrast amb la situació d'altres sistemes d'educació superior europeus o internacionals, utilitzant dades d'EUROSTAT o de la OCDE.
 
Podeu descarregar l’informe ací.
 
 
 
 
 

CCOO INFORMA: INCLUSIÓ DEL PDI ASSOCIAT A LA MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ

 
CC OO valora positivament que la Universitat de València haja rectificat la decisió, que havia estat imposada durant els darrers anys, d’excloure el PDI Associat de la Memòria d’Investigació. Encara que no es resolen totalment els problemes que aquesta decisió havia provocat, les instruccions per a la Memòria de l’any 2014 que s’han distribuït recentment inclouen la possibilitat que el PDI Associat que desenvolupa activitat investigadora hi incorpore aquesta en condicions equiparables amb la resta del PDI.
 
CC OO vol subratllar que aquesta decisió ha estat el resultat de nombroses actuacions desenvolupades pel nostre Sindicat, tant als òrgans de la Universitat com en gestions directes amb els vicerectorats implicats en el tema. La suma de l’actitud reivindicativa del col·lectiu afectat i d’una acció sindical ferma i efectiva ha donat resultats positius una vegada més. El nostre treball constant, rigorós i efectiu, sí aconsegueix resultats.
 
Aquest no és per a CCOO més que un petit pas en la millora de les condicions laborals i acadèmiques del PDI Associat. Un objectiu que calia aconseguir per tal de superar la injustificada i discriminatòria mesura que s’havia imposat a aquest col·lectiu i al que caldrà sumar la recuperació dels anys perduts en aquesta memòria, així com tot el conjunt de reivindicacions que continuen pendents (retributives, de promoció, d’assignació de docència, de reconeixement del treball realitzat...). Qüestions que CCOO ha plantejat al Rectorat aquesta mateixa setmana en la reunió del grup de treball sobre PDI laboral.
 
Som conscients que ens queda molt camí per davant i CCOO seguirà treballant per dignificar la figura del professorat associat i per aconseguir nous avanços concrets i tangibles. Tal com ens vàrem comprometre en les recents eleccions sindicals, comencem a recuperar el futur. El nostre compromís, ja demostrat, sí té futur.
 
 

 

29 de gener de 2015
 

NO MÉS REFORMES SENSE CONSENS AMB LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

 
CCOO rebuja al text que va aprovar el Govern del PP  i que suposa el primer pas per a desregular el sistema universitari de forma unilateral i sense debat previ amb la comunitat universitària.
 
El Reial decret-Llei obri la port
a a la implantació de graus de tres anys enfront dels quatre actuals, amb la consegüent ampliació dels màsters d'un a dos anys. Si tenim en compte els elevats preus dels estudis de postgrau i les majors dificultats per a accedir a beques i ajudes, aquestes transformacions expulsaran de la universitat a l'alumnat amb menor poder adquisitiu.
 
Com la implantació serà voluntària, s'incrementaran les desigualtats entre comunitats i fins i tot entre universitats de la mateixa comunitat, ja que en un mateix territori podran impartir-se les mateixes titulacions però amb diferent durada. La nova estructura de grau i màster empitjorarà la qualitat del sistema educatiu universitari i obrirà les portes a noves retallades en la universitat pública, beneficiant als campus privats, que aposten pels postgraus com el seu principal àmbit d'activitat.
 
 
 

Recuperem el futur


 
 
 
 
DAPHNIA nº 63: PARÍS 2015: Frenarem el canvi climàtic?
 
 
 
 
 
 
NO Al TTIP. 10 raons per les quals l'últim acord sobre el ISDS segueix sent un mal acord
 
 
CARRERA PROFESSIONAL
 
Calendari Laboral 2015
 
 
 
Condicions de treball
 
Annex de l'acord de condicions de treball per al PAS, aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2008.
 
Acord de promoció interna vinculat a l'oferta de col·locació 2011.
 
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
 
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades 
 
 
 
 
Ecobutlletí