Manifestació 30J: València sense mordassa

 
Recorregut de la manifestació: 20h Sant Agustí, Xàtiva, Colón, fins al Tribunal Superior de Justícia
 
Dimarts 30 de juny, CCOO anima a la seua afiliació a participar en la convocatòria de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, per a mostrar el rebuig de la ciutadaní ai les organitzacions democràtiques a la imminent entrada en vigor de la reforma del Codi Penal i de la Llei de Seguretat Ciutada
 
 
 
 
 
 

27 de juny: Dia de l'orgull LGTB

 
Enguany celebrem ja 10 anys de la llei del matrimoni igualitari que va obrir el camí dels nostres drets i 8 anys de la Llei d’identitat de Gènere que tornava a les persones trans un poc de la dignitat furtada.
 
És evident que les lleis són un canvi institucional necessari, encara que no suficient: la revolució de la visibilitat en la nostra vida quotidiana és la palanca del canvi cultural que ja ningú pot parar en la nostra societat. I amb les lleis de la nostra part eixe canvi és sempre més fàcil, per això seguim reclamant als nostres governants, als nous governants que la ciutadania va elegir el passat 24 de maig, que treballen legislativa i socialment en la consecució de l’anhelada igualtat real per a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals
 
 
 
 
 
 
 

3 de juny de 2015
 

Mesa Negociadora 9 de juny de 2015

 
ORDRE DEL DIA
 
  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior.
  2. Convocatoria de places d'investigador doctor de caràcter indefinit.
 
  1. Reglament sobre assistència jurídica dels empleats públics al servei de la Universitat de València.
  2. Torn obert de paraules.
 

CCOO INFORMA: INCLUSIÓ DEL PDI ASSOCIAT A LA MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ

 
CC OO valora positivament que la Universitat de València haja rectificat la decisió, que havia esta imposada durant els darrers anys, d’excloure el PDI Associat de la Memòria d’Investigació. Encara que no es resolen totalment els problemes que aquesta decisió havia provocat, les instruccions per a la Memòria de l’any 2014 que s’han distribuït recentment inclouen la possibilitat que el PDI Associat que desenvolupa activitat investigadora hi incorpore aquesta en condicions equiparables amb la resta del PDI.
 
CC OO vol subratllar que aquesta decisió ha estat el resultat de nombroses actuacions desenvolupades pel nostre Sindicat, tant als òrgans de la Universitat com en gestions directes amb els vicerectorats implicats en el tema. La suma de l’actitud reivindicativa del col·lectiu afectat i d’una acció sindical ferma i efectiva ha donat resultats positius una vegada més. El nostre treball constant, rigorós i efectiu, sí aconsegueix resultats.
 
Aquest no és per a CCOO més que un petit pas en la millora de les condicions laborals i acadèmiques del PDI Associat. Un objectiu que calia aconseguir per tal de superar la injustificada i discriminatòria mesura que s’havia imposat a aquest col·lectiu i al que caldrà sumar la recuperació dels anys perduts en aquesta memòria, així com tot el conjunt de reivindicacions que continuen pendents (retributives, de promoció, d’assignació de docència, de reconeixement del treball realitzat...). Qüestions que CCOO ha plantejat al Rectorat aquesta mateixa setmana en la reunió del grup de treball sobre PDI laboral.
 
Som conscients que ens queda molt camí per davant i CCOO seguirà treballant per dignificar la figura del professorat associat i per aconseguir nous avanços concrets i tangibles. Tal com ens vàrem comprometre en les recents eleccions sindicals, comencem a recuperar el futur. El nostre compromís, ja demostrat, sí té futur.
 
 

"Desigualtat, pobresa i salaris"

 
Publicació del gabinet Econòmic de CCOO en el qual es posa l'accent en l'augment de la desigualtat en el repartimentde la renda i l'exclusió social a Europa i
Espanya, es reconeixen per l'Organització per al Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) i el Fondo Monetari Internacional (FMI), organismes no donats a la defensa dels drets socials.
 
La pobresa ha crescut amb la crisi i, al costat del perill que la desocupació es converteixi en alguna cosa estructural, ha augmentat el risc que un nombre cada vegada major de persones quedi exclòs dels estàndards de qualitat i del nivell de vida gaudits per la majoria de la societat. Espanya és un dels països amb el percentatge de persones per sota del llindar de pobresa. Aquests fenòmens podrien enquistar-se si els governs no actuen amb rapidesa per ajudar als més vulnerables. llegir més
 

 
 

 

18 d'abril. Dia d'Acció Global contra els Tractats de Lliure Comerç

 
CCOO fa una crida a participar, el pròxim 18 d'abril, en els actes i manifestacions convocats en tot el país amb motiu del Dia d'Acció Global contra els Tractats de Lliure Comerç (TTIP).
 
Una jornada de mobilització contra el TTIP que actualment estan negociant EUA i la UE a esquena de la ciutadania, sense transparència ni participació dels interlocutors socials i la societat civil, i que d'aprovar-se tindria un greu impacte sobre l'ocupació, els drets laborals i socials, la democràcia, el medi ambient i els serveis públics.
 
MANIFESTACIÓ 18 D'ABRIL A LES 18 HORES A SANT AGUSTÍ
 

Seguiment massiu de la vaga universitària del 24 de març

 
La jornada de vaga convocada pels sindicats en la Universitat de València en Defensa de la Universitat Pública i en contra de la reforma Wert, més coneguda com 3+2, va ser secundada de forma massiva tant entre el PAS i PDI com entre l’estudiantat, aconseguint un 70% de participació i arribant a una suspensió de les classes del 85%.

 

La jornada va finalitzar amb la lectura del manifest de la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública davant la Delegació de govern, al final de la manifestació i que, encapçalada per la Plataforma, va partir de la Facultat de Geografia i Història fins a la Delegació de govern al carrer Colón.
 
 
En el  manifest es critica al govern del PP per aprovar una altra reforma del sistema universitari amb l’oposició de tota la comunitat universitària, sense debat polític ni social.
 
També posa l’accent en la proposta de transformar les titulacions a l’esquema 3+2, si tenim en compte els altíssims preus dels estudis de postgrau i les grans dificultats per a l’accés a beques i ajudes, dificultarà l’accés a l’Educació Superior a l’estudiantat amb menys poder adquisitiu i provocarà una disminució significativa del nombre d’estudiants universitaris.  llegir més
 
 
 
 

Calendari Laboral 2015

 
Addenda del calendari laboral per a l'any 2015, aprovat en Mesa Negociadora del 24 de febrer de 2015.
 
   Addenda
 
   Cartell
 

"Parar i començar".

Documental en defensa del dret de vaga

 

 
La idea fonamental de "Parar i començar", elaborat pel col·lectiu de professors FOL Raïm, és aportar un materia per a reflexionar sobre la participació dels ciutadans en la configuració de les normes que els afecten com a subjectes d’una comunitat. Ens interessa mostrar la vaga com un fenomen que ha de ser observat des de diferents punts de vista per abastar el seu significat complet.
 
El documental es posiciona d’una forma clara en favor del tema que tracta, que es podria resumir en la necessitat de mantindre aquest instrument per a la participació així com, afavorir una interpretació de la realitat fonamentada en una dimensió col·lectiva. La peça assumeix com un dels seus objectius el de produir una reflexió crítica que enllaçaria amb la idea del «teatre èpic», és a dir, amb la conveniència de confrontar el contingut amb el punt de vista de l’espectador.
 
 

 
 
29 de gener de 2015
 

NO MÉS REFORMES SENSE CONSENS AMB LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

 
CCOO rebuja al text que va aprovar el Govern del PP  i que suposa el primer pas per a desregular el sistema universitari de forma unilateral i sense debat previ amb la comunitat universitària.
 
El Reial decret-Llei obri la port
a a la implantació de graus de tres anys enfront dels quatre actuals, amb la consegüent ampliació dels màsters d'un a dos anys. Si tenim en compte els elevats preus dels estudis de postgrau i les majors dificultats per a accedir a beques i ajudes, aquestes transformacions expulsaran de la universitat a l'alumnat amb menor poder adquisitiu.
 
Com la implantació serà voluntària, s'incrementaran les desigualtats entre comunitats i fins i tot entre universitats de la mateixa comunitat, ja que en un mateix territori podran impartir-se les mateixes titulacions però amb diferent durada. La nova estructura de grau i màster empitjorarà la qualitat del sistema educatiu universitari i obrirà les portes a noves retallades en la universitat pública, beneficiant als campus privats, que aposten pels postgraus com el seu principal àmbit d'activitat.
 
 
 
 

 

CCOO emprén accions legals per recuperar els deutes per les pagues extraordinàries de 2009 del PDI.

 
Han passat dos anys des de que el dia 1 de desembre de 2012, el Rector de la Universitat de València fera pública una resolució la qual es reconeixia al professorat funcionari de la Universitat de València el dret a la percepció de la totalitat del complement específic en les pagues extraordinàries de juny i desembre de 2009 i es comprometia a fer efectiu aquest pagament en les nòmines de març i setembre de 2013.
 
Fins ara el Rectorat no ha donat cap resposta concreta a aquests requeriments, ni tan sols en el nou context financer derivat del conveni acordat amb la Generalitat. A hores d’ara, continua parlant-se una vegada més de traslladar la solució a l’any que ve, sense concretar calendari, i a un indefinit escenari dependent de la “situació de tresoreria”.
 
 

Recuperem el futur

 

 

PGE 2015- R+D+i

La recuperació era això?

 
Els PGE 2015, presentats de nou com els “pressupostos de la recuperació” pel ministre del  ram, ni tan sols intenten disfressar el menyspreu del Govern per les polítiques de R+D+i.
 
 

 
1 d'octubre de 2014
 

La reforma encoberta de la universitat

Des de 2010, l'educació superior ha perdut 1.500 milions d'euros
 
Wert  va inaugurar a Toledo un nou curs acadèmic marcat per la caiguda de la inversió i la deterioració de la investigació, l'increment de les taxes, la disminució de beques i ajudes i l'enduriment per a accedir a aquestes.
 
Al llarg del curs universitari que comença oficialment avui, el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, donarà llum verda a tres textos legislatius que canviaran radicalment l'educació superior en el nostre país. Ho farà per la porta de darrere i a colp de reial decret, després de descartar una reforma universitària que, juntament amb la LOMCE, es va convertir en una de les seues primeres obsessions.
 
En realitat, la reforma encoberta de la universitat va començar en 2012, quan el Govern va alterar l'estructura de preus públics, provocant que les matrícules universitàries es dispararen, i va incrementar la dedicació docent del professorat. Durant aquest curs, les expectatives tampoc són bones: el Ministeri modificarà la durada de graus i màsters; transformarà el sistema d'acreditació del professorat funcionari; i canviarà la normativa sobre creació i reconeixement d'universitats i centres, empitjorant, amb una reguera de decisions regressives, la ja malparada situació del sistema universitari espanyol.
 
Al desmantellament de la universitat pública contribueix el desplome de la inversió i la destrucció de llocs de treball, més de 8.000 en tan sol dos anys.
 
 

19 de setembre de 2014
 

CCOO informa: cal unas millora urgent de les condicions laborals del professorat associat

 
La situació laboral i acadèmica del professorat associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques que ben sovint van més enllà de la simple impartició de classes. Tot plegat ha anat enquistant una situació altament precaritzada i en la que el professorat associat es configura com a un instrument per aconseguir mà d’obra barata i cobrir, amb un cost molt baix i una altíssima flexibilitat, creixents necessitats docents en un context de reduccions pressupostàries.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARRERA PROFESSIONAL
 
 
 
 
 
 
 
 
Condicions de treball
 
Annex de l'acord de condicions de treball per al PAS , aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2008.
 
Acord de promoció interna vinculat a l'oferta de col·locació 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
 
Ecobutlletí