Del 12 al 31 de gener s’obri el període d’inscripcions per als 61 cursos de formación a distància 2015 (17.800 places) adreçats a empleats i empleades públics de l’Administració General de l’Estat, administracions locals i de les comunitats autònomes.
 
 
Tota la informació en aquest enllaç.
 
 

 

Nova secció a la web de CCOO UVEG d'ocupació pública

 
Obrim una nova secció web d'Oupació Pública, que esperem siga útil, on hem recopilat la informació referent a les ofertes d'ocupació pública,torn lliure, promoció i borses tant de la Universitat de València com de la resta d'administracions. La finalitat és facilitar la informació i agilitar la cerca des d'un mateix lloc sense necessitat de navegar per les diferents webs.
 

 
 

Nova edició dels cursos de l'Oficina de Promoció i d'Ús del Valencià de CCOO.

 
  • Modalitat presencial, només a la ciutat de València, dels nivells elemental, mitjà i superior.
  • Modalitat teleformació a través d’Internet, únicament del nivell mitjà.
L’Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià de CCOO organitza anualment dues modalitats de cursos de valencià dirigits a tota persona interessada a aprendre la llengua o que necessite preparació per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

 

Imports corresponents als 44 dies de la paga extraordinaria de desembre  2012 del PAS

 
Quantitats  BRUTES APROXIMADES a percebre en concepte dels 44 dies corresponents a la paga extraordinària de desembre de 2012, que seran abonats en la nòmina de gener de 2015. 
 

 

CCOO emprén accions legals per recuperar els deutes per les pagues extraordinàries de 2009 del PDI.

 
Han passat dos anys des de que el dia 1 de desembre de 2012, el Rector de la Universitat de València fera pública una resolució la qual es reconeixia al professorat funcionari de la Universitat de València el dret a la percepció de la totalitat del complement específic en les pagues extraordinàries de juny i desembre de 2009 i es comprometia a fer efectiu aquest pagament en les nòmines de març i setembre de 2013.
 
Fins ara el Rectorat no ha donat cap resposta concreta a aquests requeriments, ni tan sols en el nou context financer derivat del conveni acordat amb la Generalitat. A hores d’ara, continua parlant-se una vegada més de traslladar la solució a l’any que ve, sense concretar calendari, i a un indefinit escenari dependent de la “situació de tresoreria”.
 

 
 

Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones

La Universitat de València ha realitzat aquest dimarts, 25 de novembre, diferents actes institucionals amb motiu de la jornada internacional contra la violència de gènere. Una concentració silenciosa de cinc minuts a les portes del Rectorat ha donat pas a una conferència de la professora de Dret Penal de la Universitat de València Paz Lloria García, co-directora del Màster en Dret i Violència de Gèner
 
 

Recuperem el futur

 

 

PGE 2015- R+D+i

La recuperació era això?

 
Els PGE 2015, presentats de nou com els “pressupostos de la recuperació” pel ministre del  ram, ni tan sols intenten disfressar el menyspreu del Govern per les polítiques de R+D+i.
 
 

 

7 d'octubre – Jornada Mundial pel Treball Decent:

"Justícia per als treballadors i treballadores - Justícia climàtica"

 
El món s'ha llançat per una via insostenible. Un enorme nombre de treballadors i treballadores s'enfronten a la inseguretat en el seu treball i es registren els majors nivells de desigualtat de la història.
Ocupació de qualitat amb salaris dignes enfront d'ocupació temporal i precari. Finançament destinat a pensions assistencials per a persones sense recursos i en desocupació, enfront del dèficit en xarxes de protecció social. Drets i llibertats dels treballadors i treballadores enfront dels atacs al dret de vaga i a la negociació col·lectiva.
 
Ocupació, protecció social i drets. Aquestes són les principals línies que CCOO  reivindicarà, al costat de sindicats de tot el món, el pròxim 7 d'octubre, en la Jornada Mundial pel Treball Decent.
 
 
 
 

1 d'octubre de 2014
 

La reforma encoberta de la universitat

Des de 2010, l'educació superior ha perdut 1.500 milions d'euros
 
Wert  va inaugurar a Toledo un nou curs acadèmic marcat per la caiguda de la inversió i la deterioració de la investigació, l'increment de les taxes, la disminució de beques i ajudes i l'enduriment per a accedir a aquestes.
 
Al llarg del curs universitari que comença oficialment avui, el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, donarà llum verda a tres textos legislatius que canviaran radicalment l'educació superior en el nostre país. Ho farà per la porta de darrere i a colp de reial decret, després de descartar una reforma universitària que, juntament amb la LOMCE, es va convertir en una de les seues primeres obsessions.
 
En realitat, la reforma encoberta de la universitat va començar en 2012, quan el Govern va alterar l'estructura de preus públics, provocant que les matrícules universitàries es dispararen, i va incrementar la dedicació docent del professorat. Durant aquest curs, les expectatives tampoc són bones: el Ministeri modificarà la durada de graus i màsters; transformarà el sistema d'acreditació del professorat funcionari; i canviarà la normativa sobre creació i reconeixement d'universitats i centres, empitjorant, amb una reguera de decisions regressives, la ja malparada situació del sistema universitari espanyol.
 
Al desmantellament de la universitat pública contribueix el desplome de la inversió i la destrucció de llocs de treball, més de 8.000 en tan sol dos anys.
 
 

19 de setembre de 2014
 

CCOO informa: cal unas millora urgent de les condicions laborals del professorat associat

 
La situació laboral i acadèmica del professorat associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques que ben sovint van més enllà de la simple impartició de classes. Tot plegat ha anat enquistant una situació altament precaritzada i en la que el professorat associat es configura com a un instrument per aconseguir mà d’obra barata i cobrir, amb un cost molt baix i una altíssima flexibilitat, creixents necessitats docents en un context de reduccions pressupostàries.
 

 
17 de setembre de 2014
 

Assumptes Propis ..... i mobilitat interins

 

Publicada en el BOE la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, per la qual es dóna una nova redacció a l'article 48 lletra K sobre assumptes particulars i es concedeix un dia més per aquest concepte, passant de 4 a 5. (pag 31 de la Llei)
 
A la UVEG, per tant, passem dels 5 dies actuals, 4 de l'EBEP més 1 compensatori per dissabtes festius, a 6 dies, 5 per l'EBEP i 1 per compensació de dissabtes en festiu.
 
Una altra reforma és la de l'Article 10 de l'EBEP, afecta a la mobilitat funcional i geogràfica del personal i a la durada dels contractes lligats a programes d'ocupació. També s'introdueix una disposició que prevaldrà al personal militar, el qual podrà ocupar algunes places de funcionaris civils, a més d'altres reformes que el sindicat va denunciar en el mes de maig.(pags. 30 i 31 de la Llei)
 
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO, sindicat majoritari en la Funció Pública, rebutja l'actitud del Govern que, novament, ha modificat l'EBEP sense atendre al dret d'informació i negociació del personal al servei de les Administracions Públiques. En aquest sentit, CCOO reitera al Govern l'exigència de convocar les meses de negociació legalment establidas, com venim demandant.
 

La Plataforma En Defensa De La Universitat Pública davant l’obertura del curs 2014-15

 
Igual com l’anterior, aquest curs comença a la Universitat en un escenari devastat per les polítiques nefastes que el govern espanyol i el de la Generalitat han imposat en els últims anys. Comencem, per tant, el curs 2014-2015 posant una vegada més fil a l’agulla de les mobilitzacions en defensa d’una Universitat pública de qualitat i ara tenim una nova ocasió de manifestar-nos davant els responsables d’aquestes polítiques.
 
Seguim amb un finançament absolutament injust i insuficient de les universitats públiques que provoca efectes col·laterals tan nefastos com:
 
  • L’increment de les taxes de matrícula
  • Una taxa de reposició de personal ridícula (10% per al PDI; 0% per al PAS), 
  • L’incompliment de l’acord sobre la carrera professional
 
Les modificacions legislatives que pretén imposar el Ministeri d’Educació, sense cap voluntat de consens amb sindicats, estudiantat i Universitats, amenacen amb introduir major regressivitat en la Universitat pública.
 

 

Està la universitat a la vora del precipici?

Francisco García, secretari general de la Federació d'Ensenyament de CCOO, reflexiona sobre els problemes de la universitat i les últimes declaracions del Ministeri d'Educació, que amenaça amb substituir beques per préstecs bancaris
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afilia't
 
 
 
CARRERA PROFESSIONAL
 
 
 10 raons per afiliar-te
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acords UVEG
 
Annex de l'acord de condicions de treball per al PAS , aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2008.
 
Acord de promoció interna vinculat a l'oferta de col·locació 2011.
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
 
 Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades 
 
 
 Informe diagnostic PAS
 
 
 
 
 Mesa Negociadora
 
 
 Ecobutlletí