29 de juliol de 2015
 

CCOO demana desempantanegar el conflicte que paralitza la carrera del professorat universitari

 
Sol·licita una reunió urgent al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
 
El problema sorgeix per una incorrecta interpretació de les restriccions imposades per la taxa de reposició. Aquest instrument, destinat a limitar la incorporació de nou personal en els organismes públics, s'estableix en el marc de l'oferta de noves places, i no hauria d'afectar a les de promoció interna de les universitats, com entén erròniament el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.  llegir més
 

 
22 de juliol de 2015
 

Prepara't la prova del Mitjà per a la JQCV per internet.

 
  • Oberta la inscripció fins al dia 15 de setembre.
 
Modalitat de teleformació, per a la preparació de la prova de novembre de la JQCV
 
L'Oficina de Promoció i d'Ús del Valencià de CCOO PV, juntament amb FOREM PV, organitza cursos de valencià mitjà dirigits a tota persona interessada a aprendre la llengua o que necessite preparació per a la prova de novembre de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.  
 

Especial T.E.: Pensions de jubilació del règim de classes passives
 
EN UNA DECISIÓ ARBITRÀRIA I INJUSTIFICADA, el Govern anterior va establir en l'article 20 del Reial decret Llei 13/2010 que els nous funcionaris que hagen ingressat o ingressen amb posterioritat a l'1 de gener de 2011 ja no s'inclouran en el Règim de Classes Passives (RCP), sinó en el Règim General de la Seguretat Social (RGSS), per la qual cosa tota la normativa que regula les seues pensions és diferent de l'expressada breument en aquestes pàgines. Aquests nous funcionaris, almenys de moment, seguiran en MUFACE, que els seguirà donant els mateixos serveis que ve prestant fins al moment als funcionaris més antics.
 
 
 
 
 

 
La CRUE presenta l’informe La Universidad Española en cifras. 2013/2014"
 
Els rectors de les universitats españoles denuncien que l’import de les beques universitàries ha retrocedit a nivells de 2004, i recorden que Espanya és el quart país europeu amb matrícules més altes.  
 
L'informe incorpora, en aquells apartats en els quals la informació disponible ho permet, el contrast amb la situació d'altres sistemes d'educació superior europeus o internacionals, utilitzant dades d'EUROSTAT o de la OCDE.
 
Podeu descarregar l’informe ací.
 
 
 

Estem eixint de la crisi?

 
Últim número de Gaceta Sindical editada per CCOO:"Estem eixint de la crisi? canvis econòmics i socials en temps de incertesa".
 
 
Reflexió i Debat, que sota el títol “Estem eixint de la crisi? Canvis econòmics i socials en temps d'incertesa” analitza des de diferents perspectives la situació que caracteritza a aquest vuitè any de crisi, tant en l'esfera internacional (amb especial referència a la Unió Europea), com amb major profunditat en la societat espanyola.
 
En aquest treball no es tracta de cercar desenvolupar un anàlisi de conjuntura, ni centrar-nos en el debat sobre una possible recuperació, encara que siga un tema que es puga i s'haja d'abordar col·lateralment, sinó estudiar els canvis estructurals que estem vivint, dels quals encara sabem poc, de supervivència en el temps i dels reptes que plantegen; és a dir, de les principals línies d'acció per a influir en la seua evolució des de l'aposta pel treball digne i l'ocupació de qualitat, i els compromisos de solidaritat i cohesió social que caracteritzen l'acció sindical de CCOO
 

 

II Congrés 'Treball, Economia i Societat'

 
 
La Fundació 1º de Maig, en col·laboració amb l'European Trade Unió  Institute i diverses universitats, ha convocat per als dies 22 i 23 d'octubre de 2015 el segon Congrés "Treballe, Economia i Societat" sota el lema "Crisi i desigualtat: Alternatives sindicals".
 

3 de juny de 2015
 

Mesa Negociadora 9 de juny de 2015

 
ORDRE DEL DIA
 
  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior.
  2. Convocatoria de places d'investigador doctor de caràcter indefinit.
 
  1. Reglament sobre assistència jurídica dels empleats públics al servei de la Universitat de València.
  2. Torn obert de paraules.
 

MÉS INFORMACIÓ

CCOO INFORMA: INCLUSIÓ DEL PDI ASSOCIAT A LA MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ

 
CC OO valora positivament que la Universitat de València haja rectificat la decisió, que havia esta imposada durant els darrers anys, d’excloure el PDI Associat de la Memòria d’Investigació. Encara que no es resolen totalment els problemes que aquesta decisió havia provocat, les instruccions per a la Memòria de l’any 2014 que s’han distribuït recentment inclouen la possibilitat que el PDI Associat que desenvolupa activitat investigadora hi incorpore aquesta en condicions equiparables amb la resta del PDI.
 
CC OO vol subratllar que aquesta decisió ha estat el resultat de nombroses actuacions desenvolupades pel nostre Sindicat, tant als òrgans de la Universitat com en gestions directes amb els vicerectorats implicats en el tema. La suma de l’actitud reivindicativa del col·lectiu afectat i d’una acció sindical ferma i efectiva ha donat resultats positius una vegada més. El nostre treball constant, rigorós i efectiu, sí aconsegueix resultats.
 
Aquest no és per a CCOO més que un petit pas en la millora de les condicions laborals i acadèmiques del PDI Associat. Un objectiu que calia aconseguir per tal de superar la injustificada i discriminatòria mesura que s’havia imposat a aquest col·lectiu i al que caldrà sumar la recuperació dels anys perduts en aquesta memòria, així com tot el conjunt de reivindicacions que continuen pendents (retributives, de promoció, d’assignació de docència, de reconeixement del treball realitzat...). Qüestions que CCOO ha plantejat al Rectorat aquesta mateixa setmana en la reunió del grup de treball sobre PDI laboral.
 
Som conscients que ens queda molt camí per davant i CCOO seguirà treballant per dignificar la figura del professorat associat i per aconseguir nous avanços concrets i tangibles. Tal com ens vàrem comprometre en les recents eleccions sindicals, comencem a recuperar el futur. El nostre compromís, ja demostrat, sí té futur.
 
 

"Desigualtat, pobresa i salaris"

 
Publicació del gabinet Econòmic de CCOO en el qual es posa l'accent en l'augment de la desigualtat en el repartimentde la renda i l'exclusió social a Europa i
Espanya, es reconeixen per l'Organització per al Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) i el Fondo Monetari Internacional (FMI), organismes no donats a la defensa dels drets socials.
 
La pobresa ha crescut amb la crisi i, al costat del perill que la desocupació es converteixi en alguna cosa estructural, ha augmentat el risc que un nombre cada vegada major de persones quedi exclòs dels estàndards de qualitat i del nivell de vida gaudits per la majoria de la societat. Espanya és un dels països amb el percentatge de persones per sota del llindar de pobresa. Aquests fenòmens podrien enquistar-se si els governs no actuen amb rapidesa per ajudar als més vulnerables. llegir més
 

 

18 d'abril. Dia d'Acció Global contra els Tractats de Lliure Comerç

 
CCOO fa una crida a participar, el pròxim 18 d'abril, en els actes i manifestacions convocats en tot el país amb motiu del Dia d'Acció Global contra els Tractats de Lliure Comerç (TTIP).
 
Una jornada de mobilització contra el TTIP que actualment estan negociant EUA i la UE a esquena de la ciutadania, sense transparència ni participació dels interlocutors socials i la societat civil, i que d'aprovar-se tindria un greu impacte sobre l'ocupació, els drets laborals i socials, la democràcia, el medi ambient i els serveis públics.
 
MANIFESTACIÓ 18 D'ABRIL A LES 18 HORES A SANT AGUSTÍ
 

Seguiment massiu de la vaga universitària del 24 de març

 
La jornada de vaga convocada pels sindicats en la Universitat de València en Defensa de la Universitat Pública i en contra de la reforma Wert, més coneguda com 3+2, va ser secundada de forma massiva tant entre el PAS i PDI com entre l’estudiantat, aconseguint un 70% de participació i arribant a una suspensió de les classes del 85%.

 

La jornada va finalitzar amb la lectura del manifest de la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública davant la Delegació de govern, al final de la manifestació i que, encapçalada per la Plataforma, va partir de la Facultat de Geografia i Història fins a la Delegació de govern al carrer Colón.
 
 
En el  manifest es critica al govern del PP per aprovar una altra reforma del sistema universitari amb l’oposició de tota la comunitat universitària, sense debat polític ni social.
 
També posa l’accent en la proposta de transformar les titulacions a l’esquema 3+2, si tenim en compte els altíssims preus dels estudis de postgrau i les grans dificultats per a l’accés a beques i ajudes, dificultarà l’accés a l’Educació Superior a l’estudiantat amb menys poder adquisitiu i provocarà una disminució significativa del nombre d’estudiants universitaris.  llegir més
 
 
 
 

"Parar i començar".

Documental en defensa del dret de vaga

 

 
La idea fonamental de "Parar i començar", elaborat pel col·lectiu de professors FOL Raïm, és aportar un materia per a reflexionar sobre la participació dels ciutadans en la configuració de les normes que els afecten com a subjectes d’una comunitat. Ens interessa mostrar la vaga com un fenomen que ha de ser observat des de diferents punts de vista per abastar el seu significat complet.
 
El documental es posiciona d’una forma clara en favor del tema que tracta, que es podria resumir en la necessitat de mantindre aquest instrument per a la participació així com, afavorir una interpretació de la realitat fonamentada en una dimensió col·lectiva. La peça assumeix com un dels seus objectius el de produir una reflexió crítica que enllaçaria amb la idea del «teatre èpic», és a dir, amb la conveniència de confrontar el contingut amb el punt de vista de l’espectador.
 
 

 
 
29 de gener de 2015
 

NO MÉS REFORMES SENSE CONSENS AMB LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

 
CCOO rebuja al text que va aprovar el Govern del PP  i que suposa el primer pas per a desregular el sistema universitari de forma unilateral i sense debat previ amb la comunitat universitària.
 
El Reial decret-Llei obri la port
a a la implantació de graus de tres anys enfront dels quatre actuals, amb la consegüent ampliació dels màsters d'un a dos anys. Si tenim en compte els elevats preus dels estudis de postgrau i les majors dificultats per a accedir a beques i ajudes, aquestes transformacions expulsaran de la universitat a l'alumnat amb menor poder adquisitiu.
 
Com la implantació serà voluntària, s'incrementaran les desigualtats entre comunitats i fins i tot entre universitats de la mateixa comunitat, ja que en un mateix territori podran impartir-se les mateixes titulacions però amb diferent durada. La nova estructura de grau i màster empitjorarà la qualitat del sistema educatiu universitari i obrirà les portes a noves retallades en la universitat pública, beneficiant als campus privats, que aposten pels postgraus com el seu principal àmbit d'activitat.
 
 
 
 

 

CCOO emprén accions legals per recuperar els deutes per les pagues extraordinàries de 2009 del PDI.

 
Han passat dos anys des de que el dia 1 de desembre de 2012, el Rector de la Universitat de València fera pública una resolució la qual es reconeixia al professorat funcionari de la Universitat de València el dret a la percepció de la totalitat del complement específic en les pagues extraordinàries de juny i desembre de 2009 i es comprometia a fer efectiu aquest pagament en les nòmines de març i setembre de 2013.
 
Fins ara el Rectorat no ha donat cap resposta concreta a aquests requeriments, ni tan sols en el nou context financer derivat del conveni acordat amb la Generalitat. A hores d’ara, continua parlant-se una vegada més de traslladar la solució a l’any que ve, sense concretar calendari, i a un indefinit escenari dependent de la “situació de tresoreria”.
 
 

Recuperem el futur

 

 
 
 
 
 
 
 
 
NO Al TTIP. 10 raons per les quals l'últim acord sobre el ISDS segueix sent un mal acord
 
 
 
CARRERA PROFESSIONAL
 
Calendari Laboral 2015
 
 
 
Condicions de treball
 
Annex de l'acord de condicions de treball per al PAS, aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2008.
 
Acord de promoció interna vinculat a l'oferta de col·locació 2011.
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
 
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades 
 
 
 
 
Ecobutlletí