A A A
 

11 de febrer de 2016
 

Cal una modificació global del decret autonòmic de professorat

 
La Conselleria de Educació, i la Conselleria d'Hisenda han anunciat fa poques setmanes un acord amb les cinc Universitats públiques valencianes per a la redacció d'un decret que modifique el complement autonòmic del PDI  i que autoritze a les Universitats a pagar aquests complements dels seus propis pressupostos. CCOO considera absolutament insuficient aquest acord, el qual es produeix unilateralment i sense negociació amb els Sindicats, encara que nosaltres ho hem exigir reiteradament.
 
Sembla que la Conselleria es limitarà a aplicar allò que ja havia previst l’anterior Consell: tan sols resoldre el problema de la pròrroga de les autoritzacions provisionals als complements d'algunes Universitats, generalitzant aquest permís, sense aportar finançament addicional per poder-los pagar. Això suposa retocar només una part mínima d'un Decret que necessita urgentment una revisió global, tant pel que fa als complements autonòmics -que no es modifiquen-  com respecte a la regulació de les figures de PDI laboral.
 

4 de febrer de 2016
 

Cal reduir la doble presència i potenciar les mesures de conciliació a la universitat de valència.

 
Un recent estudi realitzat entre els treballadors i treballadores de la Universitat de València ha posat de manifest que entre els factors de risc per a la salut en què es troba la plantilla de la nostra Universitat destaca el de la doble presència. Això significa que els treballadors (i sobretot les treballadores) de la Universitat tenen unes exigències simultànies en l’àmbit laboral i domèstic  més altes que les del conjunt de la població treballadora espanyola.
 

 
28 de gener de 2016
 

CCOO exigeix la inclusió del PAS de les Universitats en la carrera professional de la Generalitat i un millor finançament de les Universitats Públiques valencianes.

 
La Conselleria de Educació, i la Conselleria d'Hisenda han anunciat fa poques setmanes un acord amb les cinc Universitats públiques valencianes per a la redacció d'un decret que autoritze les Universitats a pagar dels seus propis pressupostos el primer tram (un 10%) de la carrera professional del PAS i que modifique el complement salarial del PDI.
 
CCOO considera absolutament insuficient aquest acord, el qual es produeix unilateralment i sense negociació amb els Sindicats, encara que nosaltres ho hem exigir reiteradament.
 
Ens trobem amb una simple autorització administrativa sense aportació financera de la Generalitat. No és suficient l'autorització per a pagar, cal la corresponent aportació pressupostària a les Universitats, que la Generalitat no ha fet per al 2016 i que de moment només compromet vagament per al 2017.
 
L’eufemisme que utilitza la Generalitat quan anuncia que “respecta l'autonomia en la gestió financera de les Universitats Públiques Valencianes”, no pretén més que amagar que no fa cap aportació pressupostària.
 
 

2 de febrer de 2016
 

Aprén valencià amb els cursos de CCOO PV

 
A València, cursos presencials dels nivells elemental, mitjà i superior. Matrícula des del dilluns 8 de febrer.
 
L'Oficina de Promoció i d'Ús del Valencià de CCOO PV organitza dues modalitats de cursos de valencià (presencial i teleformació) dirigits a tota persona interessada a aprendre la llengua o que necessite preparació per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 
 

 

26 de gener de 2016
 

Mesa Negociadora 1 de febrer de 2016

 
Ordre del dia:
 
 1. Lectura i aprovació, si escau, de les Actes de les sessions anteriors de 11 de desembre i 17 de desembre de 2015.
 
 1. Proposta de modificació del Calendari General de la Universitat de València.
 
 Calendari general Aprovat            
 
 1. Proposta Addenda al Calendari General de la Universitat de València per a l’any 2016. 
 
 
 
 1. Torn obert de paraules.
 

11 de gener de 2016
 

CCOO RESPON

 
Hem inclòs un nou apartat on arrepleguem totes aquelles preguntes que ens arriben i les respostes a les mateixes.
 
Hem pensat que seria positiu incloure-les en aquesta secció perquè puguen ser també d'ajuda a altres companys i companyes que en qualsevol moment puguen tenir interrogants sobre temes puntuals.
 
Podeu enviar-nos a ccoo@uv.es totes les preguntes sobre els temes que us interessen per a després penjar les respostes en la web respectant sempre la confidencialitat de tots i totes les que ens envieu les vostres preguntes.
 

 
11 de gener de 2016
 

CC OO EXIGEIX QUE EL MINISTERI D’EDUCACIÓ INCREMENTE LES RETRIBUCIONS DELS FPU 2013 I 2014.

 
La resolució de 19 de novembre de 2015 que regula la darrera convocatòria de les ajudes FPU ha introduït un increment en les retribucions d’aquest personal durant els dos primers anys del contracte, equiparant-les a la quantia que ja es rebia durant el tercer i quart any (1.173 euros). Tanmateix, el Ministeri no ha reconegut aquesta millora per a les persones que havien rebut aquestes ajudes durant les convocatòries de 2013 i 2014, en les quals estava previst que la quantia dels dos primers anys fóra inferior (1.025 euros).
 
Encara que les pròpies convocatòries reconeixien que els increments posteriors que es pogueren produir en les quanties de les ajudes s’aplicarien també als contractes subscrits anteriorment, el Ministeri està denegant a les persones que encara es troben en el primer i el segon any del seu contracte la millora salarial que ara ha reconegut en la convocatòria de 2015.
 
CCOO rebutja aquesta decisió del Ministeri perquè suposa una clara il·legalitat, introdueix una inacceptable discriminació salarial entre persones que tenen el mateix contracte i estan fent les mateixes funcions i suposa un pas més en la política de degradació de la ciència i la investigació que ha imposat el Govern del PP.
 
CCOO se suma a les mobilitzacions que  s’estan desenvolupant per aconseguir aquesta reivindicació i exigeix al Ministeri una immediata rectificació d’aquesta decisió per tal d’homologar salarialment tots els contractes predoctorals en vigor, amb independència de la data de la seua convocatòria.
 

 
11 de desembre de 2014
 

Mesa Negociadora 17 de desembre de 2015

 
ORDRE DEL DIA
 
 1. Proposta de modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de la Universitat de València 1/2016.
 
 
 
 1. Torn obert de paraules
 

3 de desembre de 2015
 

Mesa Negociadora 11 de desembre de 2015

 
ORDRE DEL DIA
 
 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.
 
 1. Modificació d'articles 29 i 30 del Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Valencia.
 
 1. Modificació 1/2016 RLT-PAS. Memòria economica : Es va Retirar
 
 1. Protocol per a l’acolliment de dones víctimes de violència de gènere (PAS d’universitats públiques espanyoles).    Valencià    Castellà
 
 1. Torn obert de paraules
 

 
30 de novembre de 2015
 

Lliurament de signatures demanant la Carrera Professional del PAS

 
A les 12 hores de hui, dilluns 30 de novembre de 2015, ha hagut una concentració a la porta de l'edifici de Rectorat de la Universitat de València per tal d'exigir el cobrament de la carrera professional i fer el lliurament de més d'un miler de signatures amb aquesta reivindicació.   Llegir més
 
     
 
ACORD de 21 de desembre de 1987. del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableix
 
 
 
Escrit conjunt de CCOO, UGT i STEPV-Iv sobre la Carrera Professional del PAS per llegir al proper
 

desembre de 2015
 

Procés de reestructuració PAS

 
 

27 de novembre de 2015
 
 
El pròxim 4 de desembre acudirem, com a integrants de la Plataforma pels Drets Lingüístics del País Valencià, les CCOO PV a les Corts, on davant del seu president denunciarem els atacs a les persones per parlar en la nostra llengua, i reclamarem una nova llei d'igualtat lingüística, amb mesures concretes per aplicar el principi igualitari com a guia per a les institucions valencianes, i així posar fi a la discriminació per raons de llengua. 
 
 

25 novembre de 2015

 

Concurs de mèrits, grup C - subgrup C1, Caps Unitat de Gestió

 
Resolució de 23 de novembre de 2015, per la qual es convoca concurs de mèrits, grup C (subgrup C1), Caps d'Unitat de Gestió, escala administrativa d'administració general.
 
 
 

18 de novembre de 2015
 

Recollida de signatures per la Carrera Professional del PAS

 
Les seccions sindicals de CCOO, UGT i STEPV-Iv estem impulsant  una sèrie de mobilitzacions per a exigir la inclusió d'una partida en  els pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2016, per a pagar la  carrera professional del PAS de les Universitats Públiques.
 
Model per a la recollida de signatures. Podeu descarregar-ho i una vegada tingueu les signatures, enviar-ho per fax al 96 386 40 11
 
  Model
 
CONCENTRACIÓ EL DILLUNS 30 DE NOVEMBRE,
TOTES I TOTS EN RECTORAT
PER LA DIGNITAT DEL PAS!!
 

16 de novembre de 2015
 

Els sindicats de la UVEG sol·licitem la dotació pressupostària per a la implantació de la carrera professional al PAS de les Universitats Públiques valencianes.

 
Presentació al Registre de  la Conselleria d'Educació
clic per ampliar
Les seccions sindicals de la Universitat de València, hem presentat, avui 18 de novembre, en els diferents registres d'entrada un escrit dirigit a:
 
el Rector de la UVEG (veure adjunt),
• al President de la Generalitat,
• als diversos grups parlamentaris amb representació en les Corts Valencianes,
• al Conseller d'Educació
• i a la Directora General d'Universitats,
en el qual denunciem l'exclusió de la Carrera Professional, als pressupostos de la Generalitat per 2016, al Personal d'Administració i Serveis de les Universitats públiques valencianes.
 
Això suposa un tracte discriminatori del PAS de les Universitats Públiques respecte del personal d'altres administracions, per la qual cosa sol·licitem es consigni la dotació pressupostària necessària per fer front a aquest concepte retributiu reconegut en la La Llei 10/2010, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que desenvolupa l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ambdues d'aplicació directa tant al Personal d'Administració i Serveis de les Universitats Públiques Valencianes com al de l'Administració de la Generalitat, estableix un nou sistema retributiu en el qual s'afegeix l'anomenat Complement de Carrera Administrativa, destinat a retribuir la progressió aconseguida pel personal dins del sistema de carrera horitzontal establert
 
Escrit
 
 

 
16 de novembre de 2015
 

Mesa negociadora 23 de novembre de 2015

 
ORDRE DEL DIA
 
 
2) Oferta Pública d’Ocupació PAS 2015 (Apovat amb els vots de CCOO, STE i UGT; Abstenció de CG)
 
3) Torn obert de paraules
 
 

6 de novembre de 2015
 

PGE 2016 i Situació econòmica d'Espanya

 
El Gabinet Econòmic confederal de CCOO ha editat el número 3 de la seva publicació periòdica "En Clave de Economia".
 
La publicació analitza detalladament l'apartat d'ingressos dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2016 (previsió per 2016, evolució recent, estructura d'ingressos, evolució per fonts i figures tributàries, efectes de la reforma fiscal) i formula les propostes de Comissions Obreres en matèria d'ingressos públics.
 
També s'analitzen les principals polítiques de despesa, posant el focus en les més rellevants des del punt de vista pressupostari i lligades al desenvolupament econòmic (inversió pública, recerca, desenvolupament i innovació, infraestructures, indústria) i als drets socials i econòmics (habitatge, sanitat, educació)
 
Pel seu elevat pes dins dels Pressupostos i per la seva especial rellevància de les polítiques de pensions i ocupació/desocupació en el context actual, mereixen un apartat específic l'anàlisi dels pressupostos d'ingressos i despeses de la Seguretat Social i del Servei Estatal d'Ocupació Pública.
 
 

CCOO i UGT insten al Govern a millorar el SMI fins a arribar als 800 euros

 
Davant la proximitat del període d'actualització del SMI, sindicals de CCOO i UGT han enviat una carta a la Ministra d'Ocupació en la qual insten al govern a impulsar la millora del SMI de manera que s'apropi al 60% del salari mitjà net, tal com recomana la Carta Social Europea subscrita per Espanya. D'aquesta forma, ambdues organitzacions demanden una pujada del 11% en 2016 per arribar als 720 euros, i un altre augment del 11% en 2017 fins als 800 euros.
 

27 d'octubre de 2015
 

Informe: Una retallada de 50.000 milions

 
CCOO ha elaborat un interessant informe (PDF) sobre l'evolució de la despesa pública entre els anys 2009 i 2014, els anys més durs de l'austeritat i les dades que aquí apareixen ofereixen una completa radiografia del que han estat les retallades en aquests últims anys. 
 
La principal conclusió és que la despesa pública es va retallar en 50.000 milions d'euros entre 2009 i 2014. CCOO denuncia que aquest alt volum de retallades es duc a terme mitjançant "unes polítiques d'austeritat basades a quadrar les xifres sense atendre les conseqüències socials que comporten".
 
 
 
 
 
 

19 d'octubre de 2012
 

Publicat el decret per a la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012

 
 
 

1 d’octubre de 2015
 

STOP A l'AVARÍCIA EMPRESARIAL

7 d'octubre, Jornada Mundial del Treball Decent

 
Aquest any la Jornada Mundial del Treball Decent, que celebrem el 7 d'octubre, es desenvolupa sota el lema: “Stop a l'avarícia empresarial. Precarietat i baixos salaris és igual a més desigualtat i més pobresa”. El moviment sindical internacional denúncia, en aquesta convocatòria, la permissivitat dels governs davant els abusos empresarials que busquen aconseguir beneficis ràpids, a costa dels drets laborals i socials. D'aquesta forma s'estan configurant comprats de treball cada vegada més desregulats, on campan la precarietat i els baixos salaris, i, com a conseqüència, s'estan disparant els nivells de desigualtat i pobresa.
 
Al nostre país, exemple d'una malentesa austeritat impulsada en l'eurozona com a recepta per sortir de la crisi, ha estat el propi Govern, a través d'una reforma del mercat de treball imposada, el que ha desequilibrat les relacions laborals en favor dels empresaris i el que ha degradat les condicions de treball.
Documentació associada
 
 
 
 

21 de setembre de 2015
 

Aplicació del Reial decret 10/2015

 
En la Mesa Negociadora del 18 de setembre de 2015 es va acordar l'aplicació del Reial decret 10/2015 pel qual es podran gaudir els dies addicionals d'assumptes propis i addicionals de vacances per antiguitat. Aquests seran efectius a partir del 29 de setembre data del Consell de Govern de la Universitat de València .
 
Totes aquestes modificacions seran reflectides en un nou Calendari Marc de la Universitat que també inclourà a proposta de CCOO UVEG afegir 1 dia més per cadascun dels dies festius en la UV que coincidisquen en dissabtes, fora dels torns vacacionals de Nadal i Setmana Santa. D'aquesta forma recuperem drets recollits en el nostre Calendari marque anterior al decret de retallades del 2012.
 
Aquests dies podran ser gaudits fins avui del 29 de febrer de 2016.
 
 
 

 
 Real Decreto-ley 10/2015, d'11 de setembre (BOE 12-09-15) pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia.
 
 
CCOO Informa Real Decreto-ley 10/2015 sobre l'abonament de la paga extra de 2012 i els dies addicionals de vacances i assumptes propis.
 

29 de juliol de 2015
 

CCOO demana desempantanegar el conflicte que paralitza la carrera del professorat universitari

 
Sol·licita una reunió urgent al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
 
El problema sorgeix per una incorrecta interpretació de les restriccions imposades per la taxa de reposició. Aquest instrument, destinat a limitar la incorporació de nou personal en els organismes públics, s'estableix en el marc de l'oferta de noves places, i no hauria d'afectar a les de promoció interna de les universitats, com entén erròniament el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.  llegir més
 
 
 

 
La CRUE presenta l’informe La Universidad Española en cifras. 2013/2014"
 
Els rectors de les universitats españoles denuncien que l’import de les beques universitàries ha retrocedit a nivells de 2004, i recorden que Espanya és el quart país europeu amb matrícules més altes.  
 
L'informe incorpora, en aquells apartats en els quals la informació disponible ho permet, el contrast amb la situació d'altres sistemes d'educació superior europeus o internacionals, utilitzant dades d'EUROSTAT o de la OCDE.
 
Podeu descarregar l’informe ací.
 
 
 
 
 

CCOO INFORMA: INCLUSIÓ DEL PDI ASSOCIAT A LA MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ

 
CC OO valora positivament que la Universitat de València haja rectificat la decisió, que havia estat imposada durant els darrers anys, d’excloure el PDI Associat de la Memòria d’Investigació. Encara que no es resolen totalment els problemes que aquesta decisió havia provocat, les instruccions per a la Memòria de l’any 2014 que s’han distribuït recentment inclouen la possibilitat que el PDI Associat que desenvolupa activitat investigadora hi incorpore aquesta en condicions equiparables amb la resta del PDI.
 
CC OO vol subratllar que aquesta decisió ha estat el resultat de nombroses actuacions desenvolupades pel nostre Sindicat, tant als òrgans de la Universitat com en gestions directes amb els vicerectorats implicats en el tema. La suma de l’actitud reivindicativa del col·lectiu afectat i d’una acció sindical ferma i efectiva ha donat resultats positius una vegada més. El nostre treball constant, rigorós i efectiu, sí aconsegueix resultats.
 
Aquest no és per a CCOO més que un petit pas en la millora de les condicions laborals i acadèmiques del PDI Associat. Un objectiu que calia aconseguir per tal de superar la injustificada i discriminatòria mesura que s’havia imposat a aquest col·lectiu i al que caldrà sumar la recuperació dels anys perduts en aquesta memòria, així com tot el conjunt de reivindicacions que continuen pendents (retributives, de promoció, d’assignació de docència, de reconeixement del treball realitzat...). Qüestions que CCOO ha plantejat al Rectorat aquesta mateixa setmana en la reunió del grup de treball sobre PDI laboral.
 
Som conscients que ens queda molt camí per davant i CCOO seguirà treballant per dignificar la figura del professorat associat i per aconseguir nous avanços concrets i tangibles. Tal com ens vàrem comprometre en les recents eleccions sindicals, comencem a recuperar el futur. El nostre compromís, ja demostrat, sí té futur.
 
 

 

29 de gener de 2015
 

NO MÉS REFORMES SENSE CONSENS AMB LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

 
CCOO rebuja al text que va aprovar el Govern del PP  i que suposa el primer pas per a desregular el sistema universitari de forma unilateral i sense debat previ amb la comunitat universitària.
 
El Reial decret-Llei obri la port
a a la implantació de graus de tres anys enfront dels quatre actuals, amb la consegüent ampliació dels màsters d'un a dos anys. Si tenim en compte els elevats preus dels estudis de postgrau i les majors dificultats per a accedir a beques i ajudes, aquestes transformacions expulsaran de la universitat a l'alumnat amb menor poder adquisitiu.
 
Com la implantació serà voluntària, s'incrementaran les desigualtats entre comunitats i fins i tot entre universitats de la mateixa comunitat, ja que en un mateix territori podran impartir-se les mateixes titulacions però amb diferent durada. La nova estructura de grau i màster empitjorarà la qualitat del sistema educatiu universitari i obrirà les portes a noves retallades en la universitat pública, beneficiant als campus privats, que aposten pels postgraus com el seu principal àmbit d'activitat.
 
 
 

Recuperem el futur


 
 
 
 
 
En aquesta secció publicarem les respostes a les preguntes  d'interès general, més freqüents, que ens plantegeu mitjançant l'email:  ccoo@uv.es
 
 
Calendari General i Addenda 2016
 
Calendari Acadèmic
 
 
Pensions 2016
 
Resum pràctic amb la normativa legal vigent al fet que han d'atenir-se els diferents casos que puga produir-se a l'hora de la jubilació.
 
 
 
DAPHNIA nº 63: PARÍS 2015: Frenarem el canvi climàt
 
 
 
 
 
 
NO Al TTIP. 10 raons per les quals l'últim acord sobre el ISDS segueix sent un mal acord
 
 
CARRERA PROFESSIONAL
 
Taules salarials
 
 
Condicions de treball
 
Annex de l'acord de condicions de treball per al PAS, aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2008.
 
Acord de promoció interna vinculat a l'oferta de col·locació 2011.
 
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
 
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades 
 
 
 
 
Ecobutlletí