AgrotecUV Universitat de València Logo del portal

Finançament

AgrotecUV és una iniciativa de la Universitat de València i la Fundació Parc Científic Universitat de València, cofinanciada per la Fundació INCYDE, en el marc del Programa Operatiu FEDER, a través de l'Organisme Intermedi Càmera de Comerç d'Espanya.
AgrotecUV forma part del projecte “Incubadores d'Alta Tecnologia per al foment de la innovació i la transferència de la tecnologia a les micropimes”, orientades a promoure una modernització del teixit productiu de les regions. Les Incubadores es creen com uns instruments tractors alineats amb els objectius de l'Estratègia UE 2020 i Horitzó 2020. Cadascuna de les Incubadores permetrà promoure la cooperació interregional, així com la col·laboració entre els agents del sector públic i empresarial, no sols a nivell nacional, sinó internacional.

Programa Operatiu pluriregional 2014-2020

Nom del projecte: Incubadora d'Alta Tecnologia en Innovació Agroalimentària Sostenible
Import: Pressupost elegible 1.600.000,00€ - Finançament FEDER 800.000,0€

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operatiu pluriregional 2014-2020 dins de l'eix 3: Millorar la Competitivitat de les PIMES.

OBJECTIU: *OT 3 “Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, i la prioritat d'inversió 3a Foment de l'esperit empresarial, en particular, facilitant l'explotació econòmica de noves idees, i promovent la creació de noves empreses, també mitjançant vivers.”

 

 

FEDER

Camara de Comercio - Incyde

UV

Parc Cientific UV

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"