AgrotecUV Universitat de València Logo del portal

En pertànyer a AgrotecUV es disfruta d'accés preferent als serveis científic-tecnològics de la Universitat de València, com ara el del SCSIE (Servei Central de Suport a la Investigació Experimental), que compta amb recursos científic-tecnològics adequats per a la potenciació de la indústria agroalimentària com per exemple cultius cel·lulars, planta d'aquaris, hivernacles, seccions de genòmica, proteòmica i bioinformàtica, producció animal, etc.

+ info
 

Únic Centre de Recursos Microbians (Mbrc) públic a Espanya que actua com dipositori i proveïdor de llevats, fongs filamentosos, bacteris i arqueges. 

+ info
 

El supercomputador Tirant de la UV forma part de la Xarxa Espanyola de Supercomputació. Ofereix els recursos i serveis de supercomputació i gestió de dades necessàries per al desenvolupament de projectes científics i tecnològics innovadors.

+ info