LA TRIBU

TEMA I VARIACIONS

 

 

 

En aquesta secció aniré deixant materials procedents de viatges i reflexions sobre persones. No dissimularé un fet notori: sovint he fet viatges motivats exclusivament per històries sobre persones... Per exemple, per intoxicacions literàries. La meua aventura polonesa, cinc anys de dislocació, encaixa bastant bé amb aquest esquema.

 

TEMA I VARIACIONS
Tema  1. Compatriotes
2. La professió com a excusa 3. Marta
4. Excursions 5. Polacos
6. A Grom (1955-2007), in memoriam 7. Excrucior
8. Provincianisme berlinòfil? 9. Ni arrels ni hòsties
10. Emigracions, retorns 11. 'Nteeee!
12. Ciutat de postal 13. Hic sunt!
14. Noblesse oblige 15. Ronda de cerveses al Patio real
16. Living Poznan  

Una imatge penetrant
Foto: Josep Antoni Ysern (Cracòvia, abril 2007)