Logo de la Universdad de Valencia Logo Cátedra Ciudad de València Logo del portal

Publicacions

Estratègies urbanes innovadores en un context de canvi: el mapa de la Innovació Social a la ciutat de València 

Salom‐Carrasco, Julia; Pitarch‐Garrido, Maria Dolores; Sales‐Ten, Ana (2017)

XXV Congrés de l'Associació de Geògrafs Espanyols

Madrid, 25, 26 i 27 d'octubre de 2017

Cap a un sistema local d'Innovació Social a la ciutat de València 

Salom, Julia; Mesa, Rafael; Margaix, Elena (2017)

SEMINARI INTERNACIONAL CITiTALENT

Madrid, 28-29 de setembre de 2017

El mapa d'Innovació Social en la ciutat de València 

El mapa d'Innovació Social s'ha incorporat en la plataforma de govern obert de l'Ajuntament de la ciutat. En el seu format actual, el mapa inclou 79 iniciatives, que actuen en els àmbits de Dinàmiques socials i inclusió, Ecologia urbana i consum sostenible, Educació, Estructures de suport a l'emprenedor social, Foment de l'ocupació i orientació professional, Xarxes d'Intercanvi i economia col·laborativa, i Urbanisme i patrimoni; encara que es pretén que el mapa constituïsca una eina viva, constantment actualitzada, que permeta el coneixement d'aquestes pràctiques per part de la ciutadania i dels agents públics i privats.

Mapa innovació social

 

També podeu consultar el mapa de la innovació social amb les iniciatives per barri.

 

Els sectors culturals i creatius a València 

Boix Domènech, Rafael; Rausell Köster, Pau (2017)

Las Naves ha promogut un estudi a través de Càtedra Ciutat de València de la Universitat de València, elaborat per la unitat de recerca Econcult, que aporta informació rellevant sobre la realitat econòmica de la cultura, la creativitat i la innovació a la ciutat.

L'objectiu del mateix és tenir una informació detallada i actualitzada sobre la situació i les dinàmiques dels sectors culturals i creatius, així com de la seva ubicació territorial per recolzar amb aquesta eina el millor desenvolupament de les ICC de la ciutat.

Aquest treball, a partir d'uns estudis preliminars encarregats per las Naves i combinant, de manera nova, nombroses fonts d'informació elabora i interpreta una de les bases de dades més completes i precises sobre els sectors culturals i creatius, mapeando la seva geografia, estimant la seva estructura econòmica i analitzant les seves dinàmiques a la ciutat de València i la seva àrea metropolitana, des de l'inici de la crisi fins al recent any 2016.

La informació s'ofereix per districtes de la ciutat de València i possibilita una visió molt aproximada de la realitat econòmica de la cultura, la creativitat i la innovació a la ciutat, aportant informació molt rellevant i intel·ligència per a la presa de decisions públiques (polítiques públiques) i privades (empresarials o de la societat civil) en el marc de la societat del coneixement.