Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible Logo del portal

Tornen els Mercats de la UV

  • 27 d’abril de 2023
Agricultor

El Mercat Agroecològic de la UV compta amb productes locals amb un enfocament social i solidari. Els projectes que participen en el Mercat tenen el segell ecològic tradicional del Comité d'Agricultura Ecològica i/o el segell de Sistema Participatiu de Garantia (SPG).

Ens trobem de nou davant la perspectiva d'un estiu llarg i calorós. La sequera en la península és molt acuitada i tant la producció d'oliva, cereal, com la de carn s'està veient molt compromesa per la falta de pluja i l'augment dels costos, la qual cosa implica una menor producció, una major importació de productes, les pèrdues dels productors i una escassetat de producte amb el consegüent augment de preus, especialment, en l'agricultura industrial.

Des del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable s'ha preguntat com afecta això a persones participants del Mercat Agroecològic de la UV. Xavo, del projecte Ca Malva, una experiència d'agroecologia amb animals a l'Horta Nord, ens comparteix el següent:

“La producció local basada en l'agroecologia de venda directa és més resilient a aquests canvis estacionals.”

“D'una banda, la proximitat a la mar permet que els canvis de temperatura no siguen tan extrems i l'existència de pous amb reserva d'aigua ens permet no notar tant l'escassetat de pluja. D'altra banda, la diversificació de cultius ens permet no arriscar tota la producció a un sol producte.”

“L'augment de la temperatura i la prolongació de l'estació càlida incideix en les plagues (insectes) i malalties (fongs) que afecten els cultius, la qual cosa en l'agricultura convencional implica una major dependència de productes químics i es veuen afectats per l'encariment d'aquests químics.”

“En canvi, els que practiquem agricultura agroecològica, combatem aquestes plagues i malalties afavorint la biodiversitat que les manté a ratlla de manera natural. A més, la diversitat en el que cultivem ens permet compensar el que puga afectar un determinat producte amb la de les altres varietats. En cultivar espècies autòctones més adaptades a aquestes variacions que les espècies híbrides o importades també ens afecten menys.”

“Sí que notem canvis en el calendari i la collita: les carxofes es planten i es cullen més tard (i amb menor producció) perquè el fred arriba més tard, les tomaques es poden cultivar durant un període més llarg, però en línies generals, els xicotets productors locals agroecològics, tenim una major resiliència davant aquests canvis i la crisi que afecta molt seriosament a l'agricultura industrial, la tradicional i la de monocultiu, no la patim tant”.