Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible Logo del portal

Estratègia i línies d'acció

La Càtedra té entre les seues orientacions estratègiques les següents:

 • Promoure la participació i mobilització de la comunitat universitària per a la construcció de models de vida i societat més sostenibles i per a la implementació de l'Agenda 2030 des d'una perspectiva transformadora.
 • Emfatitzar la transferència i la col·laboració amb l'entorn, particularment amb els moviments i les organitzacions de la societat civil, amb les altres universitats públiques valencianes i amb les administracions públiques.
 • Coordinar-se i reforçar les polítiques, estratègies i accions en marxa en la UV en material de cooperació i sostenibilitat, i en particular del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable.
 • Avançar en una mirada transformadora de la sostenibilitat i en unes formes de realització de l'Agenda 2030 que promoguen els canvis estructurals necessaris per a la sostenibilitat de la vida.

 

Entre les línies d'acció estan les següents:

 • Activitats de formació i mobilització.
 • Realització de cursos, seminaris, jornades, trobades, etc.
 • Convocatòries de premis a TFG i TFM.
 • Accions per al foment de la mobilització de la comunitat universitària.
 • Accions per a millorar les opcions de l'alumnat per a contribuir al desenvolupament sostenible.
 • Activitats d'investigació.
 • Convocatòries de premis a tesis doctorals.
 • Beques i ajudes d'investigació.
 • Foment d'investigacions aplicades en col·laboració amb l'entorn social.
 • Activitats de divulgació, difusió i documentació.
 • Publicacions pròpies.
 • Activitat en xarxes socials per a aportar en el debat sobre desenvolupament sostenible en l'àmbit valencià.
 • Donar a conéixer a la comunitat universitària i a l'entorn social recursos disponibles els temes d'interés per a la Càtedra.