Logo de la Universitat de València Logo Càtedra DAM Gestió integral i recuperació de recursos de l'aigua residual Logo del portal

Sobre les activitats

Innovació oberta (formació)

Té com a objectiu facilitar la trobada entre acadèmics, responsables i tècnics d'empresa i estudiants per a promoure la gestió sostenible de les aigües residuals i els seus recursos.

Living labs

Per a estudiants en les àrees d'innovació de la Càtedra. En una primera fase es realitzaran les següents activitats:

 

  • S'organitzaran tallers on es fomentarà la identificació de problemes, la generació d'idees, la creació de sinergies, etc, per a afavorir el desenvolupament personal i professional dels estudiants.

  • S'incentivarà la participació en competicions nacionals i internacionals de talent i estratègia.

  • S'organitzaran trobades informals de debat (Innotalk) entre estudiants, acadèmics i responsables i tècnics d'empreses.

  • Es promourà la participació dels estudiants en congressos nacionals i internacionals.


Cursos i jornades

Cursos i jornades de formació específica per a estudiants i professionals del sector:

  • Es realitzaran cursos de formació en temes específics relacionats amb la càtedra impartits per experts tant de l'àmbit acadèmic com professional.

 

Creació de nou coneixement (foment)

El seu objectiu és promoure el desenvolupament de línies de recerca que afavoreixin la gestió sostenible de les aigües residuals a través de les tecnologies eficients i amb elevat potencial de recuperació de recursos alienant-se amb els principis de l'Economia Circular.

Activitats

  • Realització de trobades de treball entre diferents grups de recerca (pluridisciplinàries) alineats amb la temàtica de la càtedra on exposen les seves línies de treball, experiències acumulades i reptes, tot això amb l'objectiu de promoure la col·laboració entre diferents àrees de coneixement i la creació de sinergies.
  • Finançament de contractes de personal investigador no doctor per al desenvolupament de treballs específics dins del marc d'una línia de recerca.
  • Premis als millors TFG, TFM i Tesis desenvolupats entorn de la temàtica de la càtedra.

 

Gestió i comunicació (difusió)

Activitats

  • S'organitzaran tallers on es fomentarà la identificació de problemes, la generació d'idees, la creació de sinergies, etc, per a afavorir el desenvolupament personal i professional dels estudiants.