Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Luis Amigó Logo del portal

Jornada Determinants d'Atenció Primerenca (DAP 360º)

Jornada Presentació DAP 360º: instrument per al diagnòstic integral del risc i abús en la infància i l'adolescència.
29 de juny de 2022 a Jardí Botànic UV.

Programa de la jornada

9.30 h. Presentació de la Jornada

  • Dra. Dª. Mavi Mestre. Magnífica Rectora de la Universitat de València
  • Dª. Sandra Gabaldón. Directora del Programa de infancia en dificultad social de Cruz Roja.
  • Dª. Antonia Picornell. Presidenta de REDIdi – Red Iberoamericana de Docencia e Investigación en Derechos de la Infancia.

10.30 – 12.00 h. Conferència Inaugural
“Presentación de la herramienta DAP 360º para la evaluación de situaciones de riesgo y desprotección infantil en el ámbito de la Comunitat Valenciana”

  • Dr. José Javier Navarro-Pérez. Professor Titular del Departament de Treball Social i SS.SSi e Investigador Coordinador del Projecte DAP 360º
  • Dra. Paula Samper. Professora Titular del Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València.
  • Dr. José Manuel Tomás. Catedràtic de Metodologia de les Ciències del Comportament. Universitat de València.
  • Dr. Marcos Fernández. Director de l'Institut de Robóòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (IRTIC). Universitat de València.
  • Presenta: Dª. Norma Gozálvez Huguet. Presidenta del Col·legi Oficial d'Educadors i Educadores Socials de la Comunitat Valenciana.

12.00 - 12.30h Pausa-Café
12.30 – 13.30h. Conferència de Cloenda
“El interés superior del menor. Garantías en el proceso de toma de decisiones”

  • D. José Conrado Moya. Tècnic Superior del Síndic de Greuges.
  • Presenta: D. Ferran Senent. President del Col·legi Oficial de Treball Social de València. 
Vídeos de la jornada

Presentació de la jornada i conferència inaugural

 

Conferència de cloenda

No hi ha novetats