Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Model Econòmic Sostenible de València i el seu Entorn (MESVAL) Logo del portal

Entitat patrocinadora

Universitat de València

La Universitat de València té com a missió formar professionals competents en l'àmbit europeu i fomentar una investigació de prestigi i d'impacte internacional que contribuïsca al desenvolupament de la nostra societat. La formació i la investigació fomenten les tasques que també realitza en l'àmbit de difusió de la ciència i la cultura i en la reafirmació dels valors democràtics de la societat en general, i de la valenciana en particular.

Les Càtedres Institucionals i d'Empresa de la Universitat de València van ser creades en 1993 com a instruments per a canalitzar les col·laboracions a més llarg termini de la Universitat amb entitats, institucions, empreses, organitzacions i, en el seu cas, fins i tot particulars. Per definició, les Càtedres de la Universitat permeten aconseguir una col·laboració acadèmica estable i d'ampli espectre que abasta una o més àrees de coneixement i estén les seues activitats a tots els àmbits d'activitat universitària: la docència, la investigació, la innovació i la difusió de la ciència, la tecnologia i la cultura.

Ajuntament de València

L'Ajuntament de València i la Universitat de València a través de la Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i entorn, tenen interés per promoure, desenvolupar i intensificar les relacions entre la Universitat de València i l'Ajuntament de València per a la vigilància i transformació del model econòmic en el marc de ciutat considerant la diversitat dels seus agents econòmics i socials i sota el prisma de governança, innovació, sostenibilitat –econòmica, social i ambiental-, competitivitat, benestar humà i globalització.