Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Model Econòmic Sostenible de València i el seu Entorn (MESVAL) Logo del portal

Presentació

La Càtedra MESVAL pretén promoure, desenvolupar i intensificar les relacions entre la Universitat de València i l'Ajuntament de València per a la vigilància i transformació del model econòmic en el marc de ciutat considerant la diversitat dels seus agents econòmics i socials i sota el prisma de governança, innovació, sostenibilitat –econòmica, social i ambiental-, competitivitat, benestar humà i globalització.
A més, la Càtedra MESVAL pretén ser plataforma de diàleg entre la ciutat i el seu entorn econòmic, social, cultural i tecnològic des d'un enfocament interdisciplinari. En aquest sentit, aquesta Càtedra cerca constituir-se com a agent estratègic de la ciutat en la reflexió conjunta de maneres de pensar i de construir un model econòmic de desenvolupament de ciutat.
La Càtedra MESVAL considera eix clau transferir als agents de l'ecosistema de la ciutat el coneixement generat en l'àmbit universitari a través de les seues activitats de recerca, divulgació i publicació.

Director: Jose Manuel Pastor

Investigació

 La Càtedra MESVAL desenvolupa un pla d'investigació propi enfocat a ampliar el coneixement sobre el model econòmic sostenible en el marc del pla d'activitats aprovat per la Comissió Mixta.
Són accions potencials en l'àmbit de la investigació en la Catedra MESVAL:

 • Desenvolupament de línies d'investigació conjunta.
 • Realització de treballs de recerca.
 • Realització de tesis doctorals.
 • Promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts sobre temes d'interés.
 • Cooperació per a projectes d'investigació.

Divulgació i transferència

La Càtedra MESVAL organitza regularment esdeveniments i publicacions de temàtiques d'interés per a estudiants, professionals, empresaris, institucions i ciutadania en general interessats en el model econòmic de desenvolupament sostenible de ciutat. Aquests esdeveniments i publicacions tenen sempre una orientació pràctica i professional sobre la base d'un coneixement científic rigorós.
Són accions potencials en l'àmbit de la divulgació i transferència en la Càtedra MESVAL:

 • Realització de treballs de transferència de resultats de la investigació.
 • Realització de jornades de divulgació tècnica i tecnològica en temes innovadors.
 • Edició de publicacions.
 • Col·laboració en la promoció de trobades tècniques i científics.
 • Accions de comunicació, en diversos formats.
 • Realització de publicacions sobre temes d'interés relacionats amb els continguts de la Càtedra MESVAL.

Formació

La Càtedra MESVAL aproxima els reptes de la transformació del model econòmic valencià als estudiants, professionals, empresaris, institucions i ciutadania en general amb l'objectiu de conscienciar-los, compartir coneixement i contribuir a la cerca de solucions als reptes immediats.


Són accions potencials en l'àmbit de la formació en la Càtedra MESVAL:

 • Premis per a treballs fi de carrera i/o fi de màster.
 • Conferencies/tallers/cursos de formació entorn del model econòmic sostenible de ciutat.
 • Incentivació de la cooperació educativa

Cada any, la Comissió Mixta de la Càtedra aprovarà el conjunt d'accions a incloure que es desenvolupen segons signatura del Conveni.