Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Transformació del Model Econòmic. Economia Circular en el Sector de l'Aigua Logo del portal

Francesc Hernández: “L'Administració ha de transmetre confiança i garanties perquè la reutilització de l'aigua siga una realitat”

  • 21 de juliol de 2022
Francesc Hernández
Francesc Hernández.

Quan es compleix el primer any de marxa del projecte CASwaterLAB, el director de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic: Economia Circular en el Sector de l'Aigua de la Generalitat Valenciana i la Universitat de València (GVA-UV), Francesc Hernández, fa balanç.

Considera “molt positiu” el consorci creat juntament amb l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient (IIAMA-UPV) i l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC-AICE) que, amb el finançament de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI), culminarà amb la creació d'un Living Lab, o laboratori de proves reals, en matèria d'aigua a la província de Castelló. L'objectiu: innovar en la reutilització d'aigües residuals, generar recursos hídrics alternatius i optimitzar els existents.

Pregunta.- En un context en el qual la sequera guanya terreny, vosté aposta per la reutilització de l'aigua com a alternativa. És l'Administració una bona aliada en aquest objectiu?

Resposta.- El paper de l'Administració és fonamental. Ha de transmetre confiança i oferir garanties a través de la regulació perquè la reutilització de l'aigua es convertisca en un exemple més dins de la lògica de l'economia circular.

Pregunta.- I el teixit empresarial, què necessita per a passar a l'acció i reutilitzar l'aigua en els seus processos productius?

Resposta.- Necessita que se li oferisquen garanties que és fiable l'ús de l'aigua regenerada i que el seu cost és perfectament assumible. Això es podria aconseguir a través d'un nou marc regulador de la reutilització unit a un ambiciós programa d'incentius que permeta fer atractiu l'ús de l'aigua regenerada amb un cost que no pot ser molt major que el de l'aigua convencional.

Pregunta.- De quina forma afecta l'escassetat d'aigua a les empreses i la societat en general de Castelló?

Resposta.- En l'actualitat no hi ha problemes greus d'escassetat d'aigua en aquesta zona. Això significa que es disposa d'un cert marge per a l'adopció de mesures preventives en aquest àmbit. La implacable influència del canvi climàtic ens portarà al fet que no es puguen cobrir totes les necessitats amb els recursos convencionals d'aigua. L'aposta per la reutilització s'haurà de realitzar en el curt termini, però sense decisions precipitades.

Pregunta.- Té Castelló potencial per a reutilitzar l'aigua?

Resposta.- Sí, per descomptat. El seu potencial de reutilització d'aigua és molt elevat ja que suposarà convertir les actuals EDARs de la província en noves fonts d'aigua. Aquests nous recursos ajudaran a fer front a la influència del canvi climàtic contribuint a la sostenibilitat dels recursos hídrics a Castelló.

Pregunta.- Més concretament, sobre la labor que la Càtedra GVA-UV ha realitzat fins hui en el projecte, què ens pot comptar?

Resposta.- Juntament amb IIAMA i ITC hem realitzat diferents entrevistes amb tots els agents implicats en la gestió de l'aigua a la província de Castelló i s'han elaborat diferents materials que contribuiran a la difusió de la importància de la reutilització.

Pregunta.- Com valora les entrevistes dutes a terme amb els agents del sector de l'aigua?

Resposta.- Molt positivament, és més, estem convençuts que amb les valuoses aportacions de tots els agents s'aconseguirà l'eliminació de les barreres que impedeixen la consolidació d'un model d'economia circular en el sector de l'aigua.

Pregunta.- Quines seran les pròximes actuacions de la Càtedra GVA-UV en aquest Living Lab d'aigua?

Resposta.- Estem contribuint al disseny d'una estratègia fiable i innovadora que siga capaç d'implementar els principis de l'economia circular en el camp de l'aigua. Continuarem amb el pla de treball iniciat l'any passat promovent la participació de tots els actors del sector de l'aigua amb la finalitat de dissenyar plans i mesures concretes que permeten salvar les barreres existents en el camp de la reutilització.