Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Transformació del Model Econòmic. Economia Circular en el Sector de l'Aigua Logo del portal

L'EC en el sector de l'aigua

S’ha pronosticat que la demanda mundial d’aigua excedirà els recursos viables en un 40% el 2030, raó per la qual cal reconsiderar els enfocaments tradicionals i ineficients del consum d’aigua i adoptar noves estratègies que possibiliten que aquest recurs vital siga reutilitzat el més possible, i aconseguir normes eficients per a la gestió de l’aigua.

A fòrums com Setmana Mundial de l’Aigua de 2014 organitzada per l’Institut Internacional de l’Aigua d’Estocolm, destacats experts internacionals han debatut sobre la necessitat d’un canvi de paradigma en el consum d’aigua: passar d’una economia lineal a una economia circular, és a dir una economia que per definició és reparadora i regenerativa.

És palesa la necessitat d’un “canvi de paradigma” en el sector de l’aigua -passant de patrons lineals tradicionals del consum d’aigua ( “prendre, fer, rebutjar”) a un enfocament d’una economia circular en què les aigües residuals ja no són vistes com a deixalles, sinó com un recurs valuós en el context d’escassetat d’aigua. Atès que l’aigua és el recurs més escàs en el món, i hi ha abundància d’aigües residuals, és inevitable la reutilització d’aquestes.