Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Transformació del Model Econòmic. Economia Circular en el Sector de l'Aigua Logo del portal

Què és l'Economia Circular

L’economia circular és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat, l’objectiu del qual és que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantinga en l’economia durant el major temps possible, i que es reduïsca al mínim la generació de residus. Es tracta d’implementar una nova economia, circular -no lineal-, basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia.

Com a estratègia, l’economia circular té per objectiu reduir tant l’entrada dels materials com la producció de deixalles, tancant els «bucles» o fluxos econòmics i ecològics dels recursos.