Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Transformació del Model Econòmic. Economia Circular en el Sector de l'Aigua Logo del portal

Estudis, propostes, foment del coneixement i difusió

Les activitats de la Càtedra giren al voltant de l'estudi, propostes, foment del coneixement i la difusió de temàtiques relacionades amb la perspectiva circular de la Economia i els recursos hídrics, en el marc de la transformació del actual model econòmic de la Comunitat Valenciana cap a altre basat en la innovació, el coneixement i la sostenibilitat des d'un punt de vista mediambiental, productiu i social, mitjançant les següents accions:

  1. Portar endavant, en primer lloc, una activitat d'estudi i propostes d'actuació sobre Economia circular en l'àmbit dels recursos hídrics de la Comunitat Valenciana.
  2. Anàlisi de les accions a desenvolupar sempre des d'una visió transformadora de l'actual model econòmic de la Comunitat Valenciana.
  3. Propiciar, a més, activitats diverses com jornades públiques, conferències, seminaris, activitats de formació i extensió universitària, així com altres activitats científiques que contribuïsquen a la difusió dels resultats que s'alcancen.