Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Transformació del Model Econòmic. Economia Circular en el Sector de l'Aigua Logo del portal

Recursos web útils per a la presentació de propostes d’economia circular a programes europeus

  • 25 de novembre de 2019
Recursos web sobre l'Economia Circular

Ja en 2015, la Unió Europea va definir l’Economia Circular com un àrea de treball prioritari que precisava d’una aplicació transversal a totes les seues polítiques. Durant el període 2018-2020, la consigna de la UE ha estat “connectar beneficis ambientales i econòmics a través de l’Economia Circular”, els principals objectius, assoliments i futures àrees de treball es defineixen en l’informe del mateix nom publicat l’any 2017.

En definitiva, tant els fons estructurals de la UE com molts altres, han passat a incorporar l’Economia Circular (EC) com a temàtica clau i han obert multitud de convocatòries en les quals és prioritària. El taller pràctico del passat dia 20 de novembre va oferir una visió general de què entén la UE per EC i com s’han d’enfocar les iniciatives de cara al seu finançament. En segon lloc, es van presentar els diferents fons de la UE on tenen cabuda projectes basats en l’EC, des dels projectes de recerca bàsica en laboratori (H2020), passant per projectes de l’àmbit mediambiental (LIFE) fins a d’altres de Bones Pràctiques (Interreg) i de formació sobre EC (Erasmus +). Finalment, es va mostrar un sistema bàsic per estructurar idees i es van donar pinzellades sobre formulació de projectes de cara a la seua presentació en els programes de finançament europeu.

A continuació, es relacionen enllaços d’interès per a les institucions, organitzacions i empreses interessades a presentar, en les millors condicions possibles, aquest tipus de propostes: