Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Tributació Autonòmica Logo del portal

Principals actuacions de la Càtedra

Les activitats de la càtedra poden enquadrar-se en quatre grans eixos.

En primer lloc, les activitats de formació. A través d'aquestes, s'intenta planificar i impartir cursos no reglats, jornades i tallers formatius, o la implantació de títols propis de la Universitat de València.

En segon lloc, la Càtedra pretén fer una extensa tasca de divulgació. Es pretén visibilitzar la generació de coneixement a través de la realització de jornades de divulgació i transferència, l'organització de seminaris i conferències, i la posada en marxa de tertúlies i trobades tècniques i científics.

El tercer grup d'activitats de la Càtedra se centra en la generació de coneixement. Aquesta generació es realitza a través d'estudis propis, centrats en la microsimulació de polítiques impositives i en estudis d'avaluació de polítiques públiques. La Càtedra també pretén ser un focus d'atracció de treballs d'investigadors en formació, a través de diversos premis. Així mateix, és un fòrum per a canalitzar projectes d'investigació, i acollir trobades científiques nacionals i internacionals.

En quart lloc, la Càtedra de Tributació Autonòmica naix amb una vocació de ser un lloc de trobada. Des d'aquest punt de vista, tracta de treballar en la creació de xarxes. D'una banda, aglutinant als diferents agents que participen en la tributació autonòmica: universitats, associacions professionals, administracions públiques, entitats sense ànim de lucre, etc. D'altra banda, manifestant la seua vocació de participar en totes els fòrums on siga necessari, des de la participació de congressos científics fins a la presència en les principals xarxes socials.