Accedir a la pàgina principal de la Universitat  
Servei de contractació administrativa  

Licitacions d'Obres/ Licitaciones de Obras

Núm. Exp.

Objecte

Objeto

Pressupost

Presupuesto

Data Límit

Fecha limite

2017 0126 OB 026  

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Reforma del sistema de climatització de la segona planta (Departaments de Medicina i Cirurgia)  de la Facultat de Medicina i Odontologia del Campus de Blasco Ibáñez

Reforma del sistema de climatización de la segunda planta (Departaments de Medicina i Cirugia) de la Facultat de Medicina i Odontologia del Campus de Blasco Ibáñez

 

1.367.917,71 €  

(IVA INCLÒS/INCLUIDO)

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2017 0114 OB 025

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Construcció de nou edifici per a la Facultat d'Infermeria i Podologia de la Universitat de València en el Campus de Blasco Ibáñez

Construcción de nuevo edificio para la Facultat d'Infermeria i Podologia de la Universitat de València en el Campus de Blasco Ibáñez

 

10.074.165,05 €  

(IVA INCLÒS/INCLUIDO)

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2017 0058 OB 011  

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Obres de reparació de façanes en l'antic col.legi Lluís Vives d'Ontinyent

Obras de reparación de fachadas en el antiguo colegio Lluís Vives de Ontinyent

 

906.339,61 €

(IVA INCLÒS/INCLUIDO)

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2017 0052 OB 008  

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Producció i substitució de climatitzadors de la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot

Producción y sustitución de climatizadores de la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot

 

11.875.483,51 €

(IVA INCLÒS/INCLUIDO)

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2017 0024 OB 003  

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Adequació de la planta baixa de l'Edifici de Decanats per al Servei d'Informàtica en el Campus de Burjassot

Adecuación de la planta baja del Edificio de Decanatos para el Servicio de Informática en el Campus de Burjassot

 

739.354,84 € (IVA INCLÒS/INCLUIDO)

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2016 0102 OB 032  

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Adequació d'espais per a nou accès en planta baixa del bloc B de la Facultat de Ciències Biològiques del Campus de Burjassot

Adecuación de espacios para nuevo acceso en planta baja del bloque B de la Facultat de Ciències Biològiques del Campus de Burjassot

 

790.668,15 (IVA INCLÒS/INCLUIDO)

 

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2016 0101 OB 031  

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Adequació d'espais per a reubicar la secretaria del Deganat de la Facultat de Química en la plata baixa del bloc F del Campus de Burjassot

Adecuación de espacios para reubicar la secretaría del Decanato de la Facultad de Química a la plata baja del bloque F del Campus de Burjassot

 

1.153.344,05 (IVA INCLÒS/INCLUIDO)

 

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2016 0096 OB 029  

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Adequació de la planta semisoterrani de l'aulari d'Ontinyent de la Universitat de València

Adecuación de la planta semisótano del Aulario de Ontinyent de la Universitat de València

 

850.216,60 (IVA INCLÒS/INCLUIDO)

 

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2016 0000 OB 027

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Adequació d'espais per a laboratoris de cultius cel.lulars en planta semisoterrani, soterrani i quinta de l'edifici d'investigació Jerónimo Muñoz

Adecuación de espacios para laboratorios de cultivos celulares en planta semisótano, sótano y quinta del edificio de investigación Jerónimo Muñoz

 

1.406.303,77 (IVA INCLÒS/INCLUIDO)

 

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2016 0080 OB 025  

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Trasllat del supercomputador Tirant i formació de sala de màquines del Servei d'Informàtica en el Campus de Burjassot

Traslado del supercomputador Tirant y formación de sala de máquinas del Servicio de Informática en el Campus de Burjassot

 

2.148.412,34 (IVA INCLÒS/INCLUIDO)

 

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2016 0067 OB 019

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Renovació de la instal.lació de climatització de l'edifici de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i de la Facultat de Fisioteràpia del Campus de Blasco Ibáñez

Renovación de la instalación de climatización del edificio de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i de la Facultat de Fisioteràpia del Campus de Blasco Ibáñez

 

3.775.318,85

(IVA INCLÒS /INCLUIDO)

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

 

 

2016 0037 OB 010

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Impermeabilització de cobertes i instal·lació de baranes en sobrecobertes en els edificis de Capçalera, ICMOL i Instituts d'Investigació del Campus de Paterna

Impermeabilización de cubiertas e instalación de barandillas en sobrecubiertas en los edificios de Cabecera, ICMOL e Institutos de Investigación del Campus de Paterna

 

968.025,13

(IVA INCLÒS /INCLUIDO)

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2016 0034 OB 009

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Reforma de la instal.lació de seguretat en l'Edifici Històric de la Nau de la Universitat de València

Reforma de la instalación de seguridad en el Edificio Histórico de la Nave de la Universitat de València

 

350.342,70

 (IVA INCLÒS /INCLUIDO)

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2016 0033 OB 008

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Impermeabilització de les praderies de la meitat frontal i instal·lació de baranes de protecció de la Biblioteca de Ciències Socials Gregorio Maians

Impermeabilización de las praderas de la mitad frontal e instalación de barandillas de protección de la Biblioteca de Ciencias Sociales Gregorio Maians

 

1.241.849,77

 (IVA INCLÒS /INCLUIDO)

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2016 0010 OB 004

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Obres de reforma de la planta baixa i planta primera de l'Edifici de Serveis Generals per a Museu de Geologia del Campus de Burjassot

Obras de reforma de la planta baja y planta primera del Edificio de Servicios Generales para Museo de Geología del Campus de Burjassot

 

772.464,62

 (IVA INCLÒS /INCLUIDO)

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2016 0014 OB 005

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Obres de substitució de màquines de producció de fred a l'Edifici de la Nau

Obras de sustitución de máquinas de producción de frío en el Edificio de la Nau

 

1.333.764,20

(IVA INCLÒS /INCLUIDO)

FINALITZAT

FINALIZADO

 

2015 0126 OB 023

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Instal·lació de baranes definitives a la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot

Instalación de barandillas definitivas en la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot

 

787.796,62

 (IVA INCLÒS /INCLUIDO)

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2015 0057 OB 009

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Obres de protecció front avingudes i evacuació de pluvials en la parcel·la on s'ubiquen l'Aulari Interfacultatiu i la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot

Obras de protección frente avenidas y evacuación de pluviales en la parcela donde se ubican el Aulario Interfacultativo y la Facultad de Farmacia del Campus de Burjassot

 

650.829,38

 (IVA INCLÒS /INCLUIDO)

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

2015 0022 OB 005

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Instal·lació de sistema de protecció solar per mitjà de persianes d'alumini en diversos edificis del Campus de Burjassot

Instalación de sistema de protección solar mediante persianas de aluminio en diversos edificios del Campus de Burjassot

 

784.973,69

 (IVA INCLÒS /INCLUIDO)

 

 

FINALITZAT

FINALIZADO

 

ACCÉS ALS PROCEDIMENTS DERIVATS DE L'ACORD MARC (Només empreses seleccionades)

ACCESO A LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO (Sólo empresas seleccionadas)