Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImagen decorativa
VIII Concurs de disseny de pàgines web per a estudiants   
d'ensenyament secundari de la Comunitat Valenciana  

Característiques dels treballs

Requisits exigits a tots els treballs presentats:

 1. Els treballs hauran d'ajustar-se al tema establit per al concurs.
 2. Hauran d'estar realitzats pels estudiants inscrits, sota la direcció del professor tutor.
 3. Hauran de respectar les lleis vigents i, en particular, el previst en l'apartat 11 de les bases del concurs sobre polítiques de privadesa i compliment normatiu.
 4. Els participants triaran lliurement l'estructura i contingut de les seues pàgines web atenent les característiques particulars de cada centre.
 5. Els participants haurien de dipositar els treballs que presenten en l'espai d'allotjament que l'ETSE els reservarà en el seu servidor web. Una vegada habilitat l'espai d'allotjament, els centres rebran la notificació i instruccions per a la càrrega i visualització de les pàgines en el servidor web i se li assignarà una direcció web (URL) que serà vàlida durant el període de realització del concurs. A les 14:00h del dia establit com a límit per a l'entrega de treballs (18 d'Abril de 2014) es tancarà la possibilitat de càrrega de pàgines en el servidor.
 6. Les pàgines creades hauran de visualitzar-se correctament en qualsevol dels navegadors web habituals (MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.) en els sistemes operatius Windows y Linux. Si existeixen restriccions sobre la resolució de pantalla haurà d'indicar-se explícitament.
 7. Si les pàgines inclouen components multimèdia que requerisquen la instal·lació de mòduls addicionals (plug-ins) en el navegador, la pàgina inicial haurà d'advertir-ho i contindre les instruccions d'instal·lació i configuració necessàries.
 8. El contingut de les pàgines no podrà incloure publicitat d'empreses, productes o servicis comercials.

Resisits addicionals exigits als treballs de la categoria "Desenvolupament de pàgines web":

 1. Les pàgines podran organitzar-se en l'estructura de directoris que els participants decidisquen, però la pàgina d'entrada haurà de cridar-se “index.html” i es trobarà en el primer nivell de l'espai d'allotjament assignat.
 2. No es permet el processament en la part del servidor web (cgi , php, jsp, servlets, etc.), pel que no és possible la utilització de gestors de continguts.

Requisits addicionals exigits als treballs de la categoria "Gestió de continguts - Joomla":

 1. Els participants disposaran d'accés administratiu a un portal de Joomla individual i podran transferir fitxers mitjançant SFTP.
 2. Els participants podran personalitzar el portal mitjançant la instal·lació i configuració de mòduls estàndard, així com mitjançant la modificació o creació de mòduls.
 3. Els continguts han de ser d'accés públic a través de la URL assignada. És a dir, no ha de ser necessari registrar-se en el portal per a accedir a la informació. En tot cas, si es volguera construir una web complexa amb una part pública i altra d'accés restringit, s'haurien de proporcionar les credencials d'accés a l'organització mitjançant correu electrònic a "conweb@uv.es" explicant la finalitat de les diferents zones i com serien utilitzades pels membres de la comunitat educativa del centre.

[contacte: conweb@uv.es  |  última modificació: 31/10/2014]