Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImagen decorativa
VIII Concurs de disseny de pàgines web per a estudiants   
d'ensenyament secundari de la Comunitat Valenciana  

Criteris de Valoració

Per a la valoració dels treballs presentats el Jurat tindrà en compte:

 1. El material dipositat pels equips en el servidor destinat a aquest efecte per la ETSE.
 2. L'explicació/justificació de la proposta realitzada per l'equip a través d'un vídeo explicatiu (veure apartat 9 de les bases).

A partir d'aquesta informació el jurat basarà la seua avaluació en els següents criteris:

 • La creativitat i originalitat de la proposta.
 • L'interés dels treballs de cara a l'establiment de noves vies d'informació i comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa.
 • La qualitat en el desenvolupament tècnic i en el contingut de les pàgines.
 • La facilitat de navegació per les pàgines, l'ús adequat de recursos multimèdia i una interfície amigable i estimulant. Així com, l'aplicació de criteris d'accessibilitat.
 • La rapidesa de càrrega i l'economia de recursos necessaris per a això.
 • El foment de l'ús de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Vídeo explicatiu dels treballs

Tots els equips participants hauran de lliurar un vídeo explicatiu, en el qual presenten el treball amb el qual participen en el concurs i en el qual detallaran aspectes com:

 • Justificació de la proposta realitzada: en què consisteix i quina utilitat o interès té per al centre o persones vinculades amb ell.
 • Quin ha estat la tasca realitzada per cadascun dels membres de l'equip.
 • Aspectes tecnològics relacionats amb el desenvolupament. En el cas del desenvolupament de pàgines web, aspectes com els llenguatges i eines utilitzades tant per a la preparació de les pàgines com per a la generació de continguts. En el cas de la gestió de continguts, aspectes com els mòduls de Joomla, plantilles utilitzades o eines per a la producció de continguts.
 • I qualsevol altra informació o explicació que segons el parer dels participants permeta al Jurat tenir més elements de judici sobre la seua proposta.

El vídeo de presentació tindrà una durada màxima de 3 minuts i té com finalitat permetre als concursants explicar millor el seu treball i facilitar la seva valoració per part del jurat.

Els detalls concrets sobre els formats de vídeo admesos, grandària i forma de lliurament seran proporcionats als participants una vegada finalitzat el procés d'inscripció.


Jurat

Per a la valoració dels treballs es constituirà un jurat format pels membres següents:

 • Tres professors de l'ETSE.
 • Dos professors d’ensenyament secundari els centres del qual no participen en la convocatòria.

El Jurat avaluarà les pàgines web existents en el servidor del concurs en el moment de finalització del termini per a l'entrega de treballs (18 d'Abril de 2014).


Resolució del Concurs

La proposta i entrega de premis es realitzarà el mateix dia en un acte al que es convidarà a tots els equips participants i que tindrà lloc en la Universitat de València. La data inicialment prevista per al lliurament de premis és el dia 9 de Maig de 2014.

L'organització es reserva el dret de modificació de la data de lliurament de premis en funció de les restriccions d'agenda de les autoritats participants. En qualsevol cas, tota variació serà comunicada amb suficient antelació a tots els equips participants.

Per a poder optar a un dels premis del concurs serà requisit la presència d'una representació de l'equip participant el dia del lliurament de premis.


Aceptació de les bases

El fet de concórrer a este concurs pressuposa l'acceptació total de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat.


[contacte: conweb@uv.es  |  última modificació: 31/10/2014]