Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImagen decorativa
VIII Concurs de disseny de pàgines web per a estudiants   
d'ensenyament secundari de la Comunitat Valenciana  

Premis

Es concediran un total de tres premis. Dos premis vinculats a cada una de les categories i un tercer atorgat pels propis participants. (Seran d'aplicació les retencions fiscals pertinents d'acord amb la normativa vigent en el moment del lliurament de premis).

Descripció dels premis

Premi categoria "Desenvolupament de pàgines web"

  • 400 euros a l'equip guanyador.
  • 1 ordinador portàtil al centre a què pertanga el tutor.

Premi categoria "Gestió de continguts - Joomla"

  • 300 euros a l'equip guanyador.
  • 1 ordinador portàtil al centre a què pertanga el tutor.

El jurat podrà proposar que es declaren deserts un o més premis si estima que els treballs presentats no posseïxen la qualitat suficient, tenint l'opció de proposar, si ho estima convenient, que la seua quantia s'acumule a la d'altres premis o accèssits.

Premi del públic

  • 1 reproductor multimèdia per a cada component de l'equip guanyador.

El premi del públic es concedirà per votació directa entre tots els membres dels equips participants en el concurs que assistisquen al lliurament de premis. Per equip participant s'entendrà tot aquell que haja entregat un treball en el període previst (no serà prou amb haver-se inscrit).

A partir de la data límit establida per al lliurament dels treballs l'organització farà públics tots els portals web presentats. De manera que, puguen ser visitats abans del lliurament de premis. El dia del lliurament de premis els participants assistents podran dipositar el seu vot i el resultat es farà públic aqueix mateix dia juntament amb la resta dels premis.

El premi serà únic i no es farà distinció per categories, podent votar cada estudiant participant a qualsevol dels treballs presentats.


[contacte: conweb@uv.es  |  última modificació: 31/10/2014]