Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImagen decorativa
VIII Concurs de disseny de pàgines web per a estudiants   
d'ensenyament secundari de la Comunitat Valenciana  

Participants

Podran participar en esta convocatòria grups d'estudiants matriculats en centres docents de la Comunitat Valenciana que impartisquen ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà o Cicles Formatius de Grau Superior. Cada grup participant estarà format per un mínim de dos i un màxim de quatre estudiants matriculats en el mateix nivell educatiu i haurà de comptar obligatòriament amb la tutoria d'un professor del seu centre que supervise el treball presentat. Un estudiant no podrà formar part de més d'un grup, però no s'establix cap límit al nombre de grups concursants d'un mateix centre sempre que els projectes presentats siguen significativament diferents.

Terminis i forma d'inscripció

El termini d'inscripció va finalitzar el dia 14 de Febrer de 2014.

Els treballs haurien d'estar finalitzats abans del 18 d'Abril de 2014. A partir d'aquest dia no s'admetran modificacions de les pàgines web.


[contacte: conweb@uv.es  |  última modificació: 31/10/2014]