Logo de la Universitat de València Logo CSIF. Secció Sindical Logo del portal

Independent: El no estar supeditat a cap tipus d'ideologia política ni estar vinculat a organitzacions extrasindicals garanteix la nostra llibertat d'actuació, mantenint en les nostres actuacions com a únic interès la defensa dels drets laborals.

Professional: El nostre model sindical està basat en aquest principi. Cada grup de treballadors defensa i negocia les seues pròpies demandes sense intromissions de tercers, que poden entorpir o perjudicar les reivindicacions dels diferents sectors laborals.

Solidari: El caràcter de professionalitat de CSI-F no implica que cada sector laboral es trobe aïllat o al marge dels altres, ja que existeix en la nostra organització un fort sentit de solidaritat, recolzant-se entre si tots els Sectors en les seues reivindicacions.

Participatiu: Que garanteix als afiliats la possibilitat de poder prendre part en l'elaboració de plataformes reivindicatives, negociacions, etc., així com en l'elecció democràtica dels seus òrgans.

Negociador: En CSI-F entenem que la millor forma d'aconseguir beneficis i millores laborals és a través de la negociació, mantenint els nostres representants aquest talant fins a l'últim extrem i mentre siga possible.

Reivindicatiu: Tenint en compte el caràcter negociador ens declarem com a sindicat reivindicatiu, abanderant les peticions dels treballadors i duent a terme quantes accions siguen necessàries per a facilitar la seua consecució.

Serveis: Seguint la línia dels Sindicats europeus i considerant que una Central Sindical no ha de limitar-se a l'acció sindical ens obrim en una línia de serveis que faciliten el benestar, la qualitat de vida i la formació dels nostres afiliats.