Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Activitat Física i Esport Logo del portal

La Rectora de la Universitat de València convoca anualment els premis extraordinaris de doctorat.

D’acord amb el que estableix el reglament regulador d’aquestos premis, a l’esmentada convocatòria poden presentar-se, una sola vegada, els doctorands i doctorandes que hagen obtingut la màxima qualificació de "Excel·lent cum laude" en la defensa de la tesi llegida a la Universitat de València en qualsevol dels dos cursos acadèmics posteriors a la defensa de la tesi.

Pots accedir al text íntegre de la convocatòria vigent i als annexes que l’acompanyen a través del següent enllaç: