Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 24

Crèdits optatius: 18

Treball fi de màster: 12

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2139

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: www.uv.es/master-contaminacion-ambiental

Places ofertes de nou ingrés: 45

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Biològiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Enrique Andreu Moliner (Director)
Rafael Boluda Hernández
Antonio Camacho González
Víctor Estellés Leal
Luis Roca Pérez
Amparo Torreblanca Tamarit
Mónica Giménez Monleón (PAS)

Observacions:

Per al curs 2022-2023, este màster s'oferix sense especialitats, el conjunt d'assignatures optatives que s'oferixen són les següents:

43053 Qualitat de les aigües i estat ecològic dels ecosistemes aquàtics continentals
43054 Canvi climàtic i biodiversitat
43057 Disrupció endocrina
43058 Biomarcadors de contaminació
43059 Histologia i histopatologia d'animals bioindicadors
43061 Bioassaigs d'ecotoxicitat
Interès acadèmic, científic o professional: Davant l'existència d'indicadors d'interès social, la creixent demanda d'investigadors en aquest camp, tant a centres tecnològics com a empreses i administració, l'interès d'aquesta àrea de recerca en la comunitat científica, amb revistes amb un índex d'impacte que augmenta significativament any rere any, l'existència de grups de recerca en aquest camp, tant a universitats com a centres de recerca de l'estat, cosa que suposa una massa crítica important d'investigadors, el màster pretén donar resposta a aquestes necessitats i oferir coneixements especialitzats dels processos contaminants tant en el medi ambient com en els éssers vius que l’habiten.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Contaminació, Toxicologia i Sanitat Mediambientals

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: mcta@uv.es