Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

Presentació

La contaminació ambiental, de naturalesa química, física o biològica, ocasiona alteracions en els organismes i els ecosistemes, repercutint en funcionament dels mateixos. L'espècie humana no és aliena a aquest problema, de manera que la salut es veu afectada pels agents contaminants. El programa de doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals té com a objectiu formar professionals especialitzats en la contaminació i els seus efectes.

En el doctorat actualment vigent i en els seus antecessors 2 alumnes van estar matriculats en el curs 2007/2008, 2 en 2008/2009, 5 en 2010/2011 i 8 en 2011/2012. Dins del doctorat s'han llegit 4 tesis doctorals en els últims 5 anys.

El programa compta amb investigadors pertanyents al CEAM (Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani), tres centres del CSIC (Institut d'Aqüicultura de Torre de la Sal (Castelló), Institut de Ciències del Mar (Barcelona) i del centre de recerques sobre desertificació (CIDE). També comptem amb investigadors del Centre Superior de Recerca en Salut Pública (CSISP). Gran part dels professors i investigadors pertanyen a microclusters de recerca dins del Campus d'Excel·lència VLC Campus. La Universitat de València té un conveni Marc amb la Universitat de l'Algarve (Portugal) en matèria docent dins de l'àmbit del doctorat.