Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

Objectiu del doctorat

La contaminació ambiental, de naturalesa química, física o biològica, ocasiona alteracions en els organismes i els ecosistemes, repercutint en funcionament dels mateixos. L'espècie humana no és aliena a aquest problema, de manera que la salut es veu afectada pels agents contaminants. L'objectiu fonamental d'aquest programa de doctorat és oferir coneixements especialitzats dels processos contaminants tant en el medi ambient com en els éssers vius que ho habiten para, d'aquesta manera, poder afrontar el repte investigador que la conservació mediambiental planteja i les demandes professionals que requerisca. Aquest programa també aspira a canalitzar la formació complementària i avançada dels professionals procedents de diferents Graus relacionats amb les Ciències Experimentals i/o Biosanitarias (Ciències del Mar, Ciències Ambientals, Biologia, Física, Farmàcia, Medicina, Química, Geologia, Veterinària, etc.) i amb les Enginyeries, interessats en aquesta problemàtica, per a afavorir el diàleg interdisciplinari i el contacte entre titulats amb diferents perfils, amb la finalitat d'abordar de manera integrada l'estudi dels problemes ecològics, ecotoxicológicos i biosanitarios produïts per l'ésser humà en l'entorn natural. Mitjançant aquesta formació en l'àmbit científic, tecnològic i social, es proporcionaran els coneixements, destreses i habilitats necessaris per a l'exercici professional i la recerca de nivell en aquest àmbit.