Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

Antecedents

En la Universitat de València des de 1991 diversos grups de recerca que desenvolupen tota o part de la seua activitat en aquest àmbit vénen participant en el doctorat amb les seues diferents línies. De 1991 fins a 2011 va estar vigent el Doctorat en Contaminació Ambientals, dirigit pel professor Enrique Andreu Moliner. Ja dins de l'Espai Europeu d'Educació superior el Postgrau en Contaminació i Toxicologia Ambientals es va iniciar en el curs 2008/2009 que després de ser ampliat el seu àmbit a la Sanitat Ambiental configura el doctorat actual.
Una mostra de la rellevància social del programa pot trobar-se en els informes del programa "European Environment and Health Strategy SCALE" (CE, 2003) que indica que el 20% dels problemes de salut de la població dels països industrialitzats té un origen ambiental, amén de la creixent importància que la societat concedeix a la protecció del medi ambient en considerar que els ecosistemes, i la biodiversitat que sustenten, tenen un valor intrínsec. La regulació REACH i la Directiva Marque de l'Aigua són exemples de programes d'àmbit Europeu que posen en relleu la necessitat de formar professionals especialitzats capaços de generar coneixement sobre la contaminació ambiental, així com els seus efectes sobre la salut i els ecosistemes i d'aplicar aquest coneixement a la protecció dels mateixos i del medi ambient en general. Les tècniques i metodologies utilitzades en aquest camp han experimentat un gran progrés en l'última dècada i comprenen des dels avanços en química analítica que permeten la detecció i determinació dels contaminants "emergentes" fins a l'aplicació de tècniques de teledetecció en l'estudi de les característiques del sòl o de l'aigua. A altres nivells d'organització, les tècniques i metodologies -ómicas han permès avaluar de forma "masiva" els efectes dels contaminants sobre els organismes des del punt de vista bioquímic. És important destacar que la inter- i multidisciplinariedad que requereix l'estudi de la contaminació ambiental i els seus efectes fa impossible abordar-la des d'única àrea de coneixement.