Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

 • CE1: Comprendre els mecanismes de toxicitat de contaminants.
 • CE2: Dissenyar bioassajos d'ecotoxicidad en sòls i aigües.
 • CE3: Conéixer els mecanismes desenrotllats pels organismes per a la resistència a la contaminació ambiental.
 • CE4: Dissenyar i executar projectes per a aplicar indicadors de sostenibilitat ambiental.
 • CE5: Dissenyar i executar programes per a la previndre la contaminació del medi aquàtic continental i del litoral.
 • CE6: Valorar integralment de l'estat de salut del medi ambient.
 • CE7: Realitzar assajos del cicle de vida.
 • CE8: Saber catalogar i avaluar recursos biològics.
 • CE9: Dissenyar plans de bioremediació.
 • CE10: Conéixer els processos responsables del funcionament dels sistemes fluvials i litorals i desenrotllar la capacitat d'avaluar les actuacions antròpiques en eixos mitjans així com poder presentar solucions de recuperació dels mateixos.
 • CE11: Conéixer l'estructura i dinàmica de les poblacions.
 • CE12: Conéixer els fluxos d'energia i cicles biogeoquímicos en els ecosistemes.
 • CE13: Valorar els efectes del canvi climàtic.
 • CE14: Avaluar riscos per a la salut humana.
 • CE15: Modelizar xarxes de vigilància mediambiental.
 • CE16: Avaluar l'estat ecològic dels ecosistemes aquàtics epicontinentales.
 • CE17: Realitzar diagnòstic de problemes ambientals.
 • CE18: Interpretar el paisatge i restaurar hàbitats.
 • CE19: Planificar l'explotació racional dels recursos naturals renovables terrestres i aquàtics.
 • CE20: Conéixer els paràmetres bioquímics d'interés clínic en mostres humanes.
 • CE21: Conéixer els models animals per a l'estudi de malalties humanes.
 • CE22: Avaluar la qualitat d'aigües.
 • CE23: Comprendre i interpretar els processos de contaminació de les aigües i els seus efectes.
 • CE24: Utilitzar els indicadors de riscos i danys ambientals per a la salut.
 • CE25: Dissenyar els indicadors específics per a un risc ambiental concret.
 • CE26: Elaborar programes de vigilància sanitària davant de riscos ambientals concrets.
 • CE27: Realització d'estudis de planificació i necessitats en el camp de la Sanitat Ambiental.
 • CE28: Elaborar el pla de salut i medi ambient d'una comunitat.