Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

  • CT1: Capacitat d'utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
  • CT2: Desenrotllament d'un compromís ètic i capacitat de participació en el debat social.
  • CT3: Reconeixement, respecte i promoció dels drets humans fonamentals, especialment els d'igualtat, dels valors democràtics i dels valors propis d'una cultura de pau.