Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

Els alumnes seran admesos sobre la base de l'avaluació dels seus currículums.

Es considerarà el barem següent:
• Trajectòria acadèmica (60%) (qualificacions de grau, llicenciatura o enginyeria).
• Exercici de la professió (10%), si s’escau.
• Altres cursos d'especialització que haja realitzat (10%).
• Escrit en què expose els motius pels quals desitja cursar aquests estudis (10%).
• Entrevista personal (10%).

Tot això, ho valorarà la comissió corresponent.

Del total de les places:
Se’n reserva el 30% per curs acadèmic per a titulats en Ciències Biològiques.
Se’n reserva el 30% per curs acadèmic per a titulats en Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Bioquímica i C. Biomèdiques, Farmàcia, Veterinària, Enginyeria Agronòmica, Enginyeria Forestal.