UVUJIweb del doctorat Logo del portal

Antecedents

Aquest Programa de Doctorat Interuniversitari és el resultat del conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la Universitat Jaume I Castelló. A la Universitat de València l'entitat coordinadora serà l'Institut Universitari d'Investigació en Polítiques de Benestar Social (Polibenestar), que és un centre de referència internacional, especialitzat en investigació, innovació i tecnologia social, assessorament tècnic i formació en l'àmbit de les polítiques socials. El programa de doctorat ofereix a l'estudiant una formació multidisciplinària, que li permet un acostament a les polítiques públiques des d'una perspectiva integradora, a través d'una comprensió global de la realitat actual. Suposa incorporar al món acadèmic espanyol programes que tenen una orientació similar a prestigioses institucions acadèmiques com Berkeley o Harvard als Estats Units. El doctorat cobreix una demanda real de formació i especialització en un conjunt de noves àrees professionals relacionades amb l'estudi de les polítiques públiques de benestar social, la tecnologia i la presa de decisions davant les noves restes als quals han de donar resposta les societats europees . Per això, el programa s'articula al voltant de dues línies d'investigació que aspiren a aportar una anàlisi ampli, plural i integrador de les múltiples dimensions de les polítiques públiques. Les línies d'investigació concretes són "Modelització, avaluació, sistemes de gestió i tecnologies en polítiques públiques" i "Desigualtat, societats inclusives i benestar social i individual en el marc de les polítiques públiques". La necessitat de formar especialistes i investigadors en aquests àmbits està justificada per diversos factors de l'entorn economicosocial, entre ells els següents: la importància creixent de reformular les polítiques públiques que afecten al benestar social i individual per fer sostenibles els sistemes de protecció social, considerant la participació ciutadana i la necessària personalització de les polítiques com aspectes clau en els processos de canvi; la influència dels processos de globalització, l'europeïtzació, la flexibilització del mercat de treball i els nous patrons socioeconòmics i demogràfics en el disseny de les polítiques públiques; l'anàlisi multidisciplinar de les grans transformacions que afecten les societats i configuren nous paradigmes de l'estat del benestar; la viabilitat econòmica i social del model Europeu en un context internacional; o la creixent importància que estan adquirint les noves tecnològiques en l'àmbit de les polítiques públiques i la presa de decisions