UVUJIweb del doctorat Logo del portal

Objectius

L'objectiu general d'aquest programa de doctorat és configurar un espai acadèmic multidisciplinari entorn de l'estudi de les polítiques públiques de benestar social des de la perspectiva de la sociologia i antropologia, el treball social, el dret, la medicina, la psicologia, la tecnologia, l'economia, la ciència política i l'educació. Però aquest nou doctorat no només permetria contribuir a incrementar el coneixement científic en els camps que abasta, sinó que també facilitaria processos de transferència cap a la societat, l'administració i el mercat per respondre a les prioritats i nous reptes de les polítiques públiques nacionals i internacionals . El programa respon a la demanda social de polítiques públiques basades en criteris contrastats i transparents, que requereixen un alt nivell d'especialització i formació per a tots aquells que participen en el seu procés de disseny, implementació i avaluació. Cada vegada és més gran l'interès social, econòmic, mediàtic i acadèmic per la política pública, que s'ha convertit en un element de vital importància per al canvi de paradigma en el qual estem immersos. Cada vegada es va fent més necessari un coneixement crític sobre la política pública vinculada al benestar social, i en particular als sistemes de protecció social, que posi en valor els seus avanços, èxits, riscos, limitacions i impacte social. En definitiva, aquest programa de doctorat posa en relleu que la política pública és avui un dels eixos de les nostres societats, exercint una funció essencial en totes les esferes que afecten directament als ciutadans.