UVUJIweb del doctorat Logo del portal

Codi programa: 3163

Regulació: R.D. 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: https://www.uv.es/doctorat-benestar-social

Organització:Institut Universitari d'Investigació de Polítiques de Benestar Social (Polibenestar)

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València i Universitat Jaume I

Coordinador/a del programa:Dr. D. Francisco José Ródenas Rigla

Places ofertes de nou ingrés:10

Llengües utilitzades en el programa:castellà

Objectius: L'objectiu general d'aquest programa de doctorat és configurar un espai acadèmic multidisciplinari entorn de l'estudi de les polítiques públiques de benestar social des de la perspectiva de la sociologia i antropologia, el treball social, el dret, la medicina, la psicologia, la tecnologia, l'economia, la ciència política i l'educació. Però aquest nou doctorat no només permetria contribuir a incrementar el coneixement científic en els camps que abasta, sinó que també facilitaria processos de transferència cap a la societat, l'administració i el mercat per respondre a les prioritats i nous reptes de les polítiques públiques nacionals i internacionals . El programa respon a la demanda social de polítiques públiques basades en criteris contrastats i transparents, que requereixen un alt nivell d'especialització i formació per a tots aquells que participen en el seu procés de disseny, implementació i avaluació. Cada vegada és més gran l'interès social, econòmic, mediàtic i acadèmic per la política pública, que s'ha convertit en un element de vital importància per al canvi de paradigma en el qual estem immersos. Cada vegada es va fent més necessari un coneixement crític sobre la política pública vinculada al benestar social, i en particular als sistemes de protecció social, que posi en valor els seus avanços, èxits, riscos, limitacions i impacte social. En definitiva, aquest programa de doctorat posa en relleu que la política pública és avui un dels eixos de les nostres societats, exercint una funció essencial en totes les esferes que afecten directament als ciutadans.

Descripció: Aquest Programa de Doctorat Interuniversitari és el resultat del conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la Universitat Jaume I Castelló. A la Universitat de València l'entitat coordinadora serà l'Institut Universitari d'Investigació en Polítiques de Benestar Social (Polibenestar), que és un centre de referència internacional, especialitzat en investigació, innovació i tecnologia social, assessorament tècnic i formació en l'àmbit de les polítiques socials. El programa de doctorat ofereix a l'estudiant una formació multidisciplinària, que li permet un acostament a les polítiques públiques des d'una perspectiva integradora, a través d'una comprensió global de la realitat actual. Suposa incorporar al món acadèmic espanyol programes que tenen una orientació similar a prestigioses institucions acadèmiques com Berkeley o Harvard als Estats Units. El doctorat cobreix una demanda real de formació i especialització en un conjunt de noves àrees professionals relacionades amb l'estudi de les polítiques públiques de benestar social, la tecnologia i la presa de decisions davant les noves restes als quals han de donar resposta les societats europees . Per això, el programa s'articula al voltant de dues línies d'investigació que aspiren a aportar una anàlisi ampli, plural i integrador de les múltiples dimensions de les polítiques públiques. Les línies d'investigació concretes són "Modelització, avaluació, sistemes de gestió i tecnologies en polítiques públiques" i "Desigualtat, societats inclusives i benestar social i individual en el marc de les polítiques públiques". La necessitat de formar especialistes i investigadors en aquests àmbits està justificada per diversos factors de l'entorn economicosocial, entre ells els següents: la importància creixent de reformular les polítiques públiques que afecten al benestar social i individual per fer sostenibles els sistemes de protecció social, considerant la participació ciutadana i la necessària personalització de les polítiques com aspectes clau en els processos de canvi; la influència dels processos de globalització, l'europeïtzació, la flexibilització del mercat de treball i els nous patrons socioeconòmics i demogràfics en el disseny de les polítiques públiques; l'anàlisi multidisciplinar de les grans transformacions que afecten les societats i configuren nous paradigmes de l'estat del benestar; la viabilitat econòmica i social del model Europeu en un context internacional; o la creixent importància que estan adquirint les noves tecnològiques en l'àmbit de les polítiques públiques i la presa de decisions

Contacte informació administrativa doctorat: doctorat@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: francisco.rodenas@uv.es