UVUJIweb del doctorat Logo del portal

Total d'hores obligatòries: Total hores obligatòries: 45
Codi Nom Hores
50000
La redacció d'articles científics
15
50458
Metodologia de la investigació científica
15
50460
Selecció, realització i interpretació de tècniques estadístiques bàsiques en la investigació
15