UVUJIweb del doctorat Logo del portal

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 

Línia d'investigació 1: Modelització, avaluació, sistemes de gestió i tecnologies en polítiques públiques

En aquesta línia l'objectiu és analitzar les diferents respostes dels estats de benestar europeus a les crisis econòmiques i financeres, a la globalització, als canvis sociodemogràfics i a la irrupció de les tecnologies i la seva connexió amb les polítiques públiques. Entre d'altres àmbits es centrarà en les "fortaleses" i recursos tant dels individus com de la societat per fomentar el seu desenvolupament, contribuint a incrementar el seu benestar. En aquest context es planteja utilitzar el potencial que tenen les noves tecnologies de la Informació i la Comunicació, com la realitat virtual, la realitat augmentada, Internet, dispositius mòbils etc., per desenvolupar noves eines amb l'objectiu de promocionar, monitoritzar i millorar diferents àmbits que afecten les polítiques públiques, entre d'altres l'estat de salut de les persones. En aquesta línia la direcció de tesis s'abordarà interdisciplinarment a través de la participació de doctors / es de la Universitat de València i de la UJI de Castelló especialistes en Ciència Política, Economia, Medicina, Infermeria, Psicologia, Dret, Enginyeria i Sociologia.

 

Alguns dels temes que es tractaran d'estudiar en aquesta línia estan vinculats amb:

 • Modelització i simulació de polítiques públiques
 • Models interdisciplinars per a l'anàlisi de les polítiques públiques europees
 •  Estudis sobre polítiques de benestar internacionals comparades
 •  Avaluació d'estratègies d'implementació de polítiques públiques
 • Gestió de polítiques públiques, així com gestió i desenvolupament de recursos humans (Capital Psicològic Positiu)
 • Màrqueting i polítiques públiques
 •  Envelliment actiu
 •  Gestió sanitària, i usabilitat i acceptabilitat de la tecnologia en l'àmbit camp de la salut.
 •  Psicologia i tecnologia per a la promoció de la salut i el benestar (entre d'altres temes s'analitzaran aspectes vinculats amb psicopatologia, avaluació i tractament psicològic dels trastorns emocionals; estratègies de Psicologia Positiva per a la promoció del benestar; o efectes psicosocials de les tecnologies de la informació i la comunicació)

 

Línia d'investigació 2: Desigualtat, societats inclusives i benestar social i individual en el marc de les polítiques públiques
 

L'objectiu d'aquesta segona línia d'investigació és conèixer des d'una perspectiva interdisciplinària els processos que generen desigualtats econòmiques, socials, de gènere, ètniques i culturals en el context nacional i internacional, la seva vinculació amb l'increment de la pobresa i la intervenció des de les polítiques públiques per pal·liar les seves conseqüències tant a nivell individual com en les societats en el seu conjunt. En aquesta línia participaran doctors / es de la Universitat de València i de la UJI de Castelló de diferents àrees de coneixement relacionades amb la Sociologia, la Salut (Medicina i Infermeria), l'Economia, la Psicologia i el Dret.

 

Alguns dels temes de recerca que s'abordaran dins d'aquesta línia faran referència a:

 •  Integració social i desigualtat.
 • Pobresa i exclusió social a la gent gran, infància i per gènere.
 • Desigualtat, globalització i polítiques públiques.
 • Crisi econòmica, austeritat i pobresa.
 • Futur del model social europeu i lluita contra la pobresa i exclusió social.
 • Qualitat de vida i polítiques públiques europees en el segle XXI.
 • Canvi demogràfic, envelliment actiu i saludable.
 • Turisme de salut.
 • Desenvolupament i validació d'aplicacions basades en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per a la promoció de la salut i el benestar.
 • Psicologia de la Salut Ocupacional. Estrès Laboral: Burnout, tecnoestrès i Addicció al Treball.
 • Psicologia Organitzacional Positiva: Engagement, Flow, Resiliència, Intel·ligència Emocional, Organitzacions Saludables i Resilients.
 • Promoció de conductes saludables en adolescents i joves, salut sexual, prevenció de la SIDA i addiccions sexuals.
 • Intervenció psicològica i social per millorar la qualitat de vida a persones amb càncer, infecció per VIH, pacients ingressats en unitats de cures intensives i els seus familiars, i persones que s'enfronten al final de la vida.